hits

Pappa.

2017 har vært et år jeg aldri kommer til å glemme. Noen år er sånn. De blir en pilar i livet. På én måte handlet 2017 om døden for min del. Men også om noe fint. Det å få døden nært inn på deg er også med på å gi deg perspektiv, om ikke med en gang, men etterhvert som dagene, ukene og månedene går.

Rørlegger Arvid Sigmund i kjent stil med junior på armen.

 

Pappa døde 16. mai 2017. Jeg fikk stå ved hans side da han gikk bort. Jeg fikk være med på en siste reise som varte i over et år. Det gav oss tid til å reflektere over ting, forberede oss og snakke om det vi hadde på hjertet. Det var det fine med dette. At vi fikk tid.

Jeg har ikke klart å skrive om dette før. Jeg holdt tale i Pappas begravelse, noe som var tungt nok. Jeg er egentlig ikke så veldig glad i sorgdyrkelse, og av den grunn har jeg ikke vært så veldig offentlig om dette. Men nå, når et nytt år er i anmarsj, så føler jeg meg klar til å sette sammen noen ord. For Pappa var en bauta, og en bauta skal ikke glemmes.

Når det er sagt så var han en skrøpelig mann på slutten. Det var ikke mye som minnet meg om den pappaen jeg opplevde som barn. Han som hogget ved, fikset sykler og bar meg på skuldrene. Han som kom til unnsetning om jeg hadde rotet meg bort i noe. Om jeg hadde problemer på skolen. Om jeg trengte skyss til fotballtreninga.

Først kom hjerteinfarktet tidlig i 2016. Kontrasten var stor for min del. Jeg ble omtrent samtidig valgt til leder i Lenvik Arbeiderparti og Lenvik Historielag. Personlig hadde jeg oppturer mens Pappa startet sitt siste kapittel. Jeg reiste ned til Spania der Pappa var, og var sammen med han til han ble operert. Dessverre fant legene en svulst på lungen hans. Han var ikke frisk.

Pappa kom hjem til Norge i slutten av mai og ble nesten umiddelbart lagt inn på UNN. Det ble konstatert ondartet kreft. Jeg var sammen med Pappa da han fikk de dårlige nyhetene, og sammen forsøkte vi å bearbeide det vi nå hadde fått vite. Mamma måtte plutselig venne seg til å være alene. Det er vanskelig når man er vant til å være to. Pappa måtte venne seg til tanken om at det snart var slutt.

Da jeg var liten var Pappa den kuleste pappaen. Han ble pappa i voksen alder, men det la ingen demper på engasjementet. Han engasjerte seg som oppmann for fotball-laget, han kjørte meg histen og pisten, og han kjøpte seg alpin-utstyr. Vi var i Finnsnes-bakken, på Riksgränsen og i Björkliden. Pappa gav alt. Vi dro på fisketurer, telt-turer og på TIL-kamper. Han var enestående.

Han var han der røffe karen med flanell-skjorte og sneipen i kjeften. Litt hentesveis. En flott kar. Jeg var alltid stolt av Pappa. Privat var han nokså beskjeden, men han hadde sterke meninger. Han var arbeider og hadde jobbet som rørlegger hele livet. Men han var ikke spesielt politisk engasjert, det holdt han mest for seg selv. 

På høsten 2016 sa legene at ytterligere behandling ikke var hensiktsmessig. Pappa var egentlig enig i det. Strålebehandlingen og cellegiften var verre enn kreften, sa han. Kreften hadde spredt seg, og det var bare et spørsmål om tid. Pappa hadde bare ett ønske; å få feire jul med barnebarna én gang til. Det ønsket kom i oppfyllelse.

Pensjonisten på en strandkafe i Spania julen 2014. Begge barnebarna kom nedover, så han var storfornøyd. I 2016 fikk han ønsket sitt oppfylt og fikk feire jul sammen med barnebarna sine på Furøya for siste gang.

 

Like etter nyttår ble Pappa betydelig dårligere. Kreften hadde spredt seg, og Pappa fikk slag. Etter et kort opphold på DMS på Finnsnes kom han til Sykehjemmet i Sørreisa. Mamma måtte være alene i det store huset på Furøya. Vi skjønte at en epoke snart var over.

Pappa har alltid vært en god samtalepartner. Det er egentlig litt rart, for han pratet ikke så mye. Men det som kom var verdt å lytte til. Det er kanskje derfor jeg knyttet meg så sterkt til han. Ingen filter. Rett fram. Bunn ærlig. Sånn var han alltid. Jeg fikk gode råd av Pappa. Han var god å ringe til. Etter å ha pratet med Pappa var jeg alltid sikker på hva jeg skulle gjøre.

Da jeg var 12 år ble jeg fast ansatt hos Rørlegger Arvid Ludvigsen. Mot min vilje. Pappa mente at jeg var i ferd med å bli lat, og han mente jeg trengte å lære meg verdien av ærlig arbeid. Og sånn ble det. Jeg jobbet i ferier og enkelte helger. Pappa jobbet hardt. Jeg måtte det samme. Han var en streng sjef, og unnasluntring var strengt forbudt! Jeg ga det jeg hadde, og ettervert ble jeg stolt over jobben jeg gjorde. 

Så kom slutten. I midten av mai. Pappa gikk bort med familien rundt seg den 16. mai 2017. Vi hadde snakket om alt. Han hadde fått gitt sine siste instruksjoner - og vi hadde grått sammen. Det var greit. Pappa sa at han ikke var redd lenger. Han var klar. 

Da jeg gikk ut av Sørreisa Sykehjem på kvelden den dagen var jeg tom. Det var som å miste en del av meg selv. Tankene gikk løpsk. Mamma måtte dra hjem til et hus uten Pappa. Heldigvis hadde min bror kommet fra Kirkenes slik at mamma slapp å være alene.

Nå har jeg feiret jul uten pappa, og skal til å feire nyttår uten han også. Det er rart. Pappa var over gjennomsnittet glad i fyrverkeri. Mange ganger gikk det nesten på helsa løs. Rakettene fløy øst, vest, nord og sør fra Furøyveien 108. I år blir det ingen raketter fra nummer 108. Jeg kommer til å tenke på Pappa når rakettene går til værs på nyttårsaften. Hvor engasjert han selv var og hvordan han kommenterte de fineste rakettene. "Se på den Kay! Den var fin!".

Med det vil jeg ønske alle sammen godt nytt år. For min del har jeg mistet en påle i livet mitt, men det går bra. "Det ordner seg", brukte pappa å si. Han hadde helt rett. Døden skal vi alle oppleve. Den har vi felles. Hvil i fred, kjære Pappa <3

 

Et barn er ikke 1 barn.

Posisjonspartienes forslag om nedleggelse av Øvre-Hamna Barnehage har skapt en debatt om sentrale verdier i Lenvik Kommune. Det handler om hvordan man ser på kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for innbyggerne.

Skal Lenvik Kommune fortsette satsingen på merkevaren «Barnebyen», eller skal vi stikke fingeren i jorda og innse at vi har tapt? For en ting er sikkert, de siste seks årene med Høyre, FrP, Krf og Sp i førersete har ikke vært preget av en systematisk satsing på barn og unge.

Skolene og barnehagene i Lenvik har ikke bedre betingelser nå enn før. Hver eneste gang mørke skyer har truet Lenvik har tilbud direkte rettet mot barn og unge blitt salderingspost.

Jeg kan nevne Kulturskolen, UKM, Barnevern, Helsesøstertjeneste og midler til idrett og aktivitet som eksempler på tjenester der posisjonen systematisk har brukt ostehøvelen, i mangel på bedre ideer. Visjonene til dagens posisjon i Lenvik er vanskelig å få øye på. Det eneste de kan si å ha lyktes med er å privatisere helsesektoren i stor skala, samt å bygge ned de kommunale helsetjenestene. Dette er i tråd med posisjonens politikk, selv om jeg og Arbeiderpartiet er uenig i akkurat den politikken.

Så til barnehagene. Posisjonen skiller seg dramatisk fra Arbeiderpartiet i måten man ser på barnehagesektoren i Lenvik. For det første har posisjonen et pessimistisk syn på utviklingen i kommunen. De har resignert og konkludert med at det ikke er liv laga i vår region. Folketallet vil gå ned, og barnetallene vil også gå ned med den utviklingen.

Selv om SSB, Telemarksforskning og kommunestyret selv (gjennom «Statusbilde for Lenvik Kommune, vedtatt 2015) har konkludert med at det motsatte vil skje, mener altså posisjonen noe annet. Prognosene viser en økning i barnetallene i alderen 0-5 de neste årene. Den faglige diskusjonen går på hvor mye det vil øke, ikke om det vil øke.

Arbeiderpartiet (og resten av opposisjonen bestående av Lenviklista, Sosialistisk Venstreparti og representant Agovic Nordås) har et helt annet verdisyn når det kommer til barnehagesektoren i Lenvik. Vi ønsker en diffrensiert barnehagestruktur der det er rom for alle barn, uansett hvilken ryggsekk de bærer.

Stordriften i Skogen Barnehage er sannelig ikke noe som passer alle barn. Noen trenger trygghet gjennom mindre miljøer av typen Øvre-Hamna Barnehage. Da Skogen driftet med høyest tall så vi problemene hope seg opp. Blant barna, de ansatte og foreldrene. Det viste seg at det var store pedagogiske utfordringer med denne typen drift.

Derfor må vi verne om de litt mindre sentrumsbarnehagene. Vi må slutte å se på barna våre som et tall. Som professor Per Fuggeli så pent sa det; «Vi må slutte å være et 1-tall». Vi er alle en del av en flokk, og vi må ta vare på hverandre. Et barn er ikke 1 barn. Det er en vesentlig forskjell på dette.

Arbeiderpartiet i Lenvik er med på et alternativt budsjett der vi har funnet inndekning for videre drift av alle Sentrums-barnehagene. Jeg håper at posisjonen er ydmyk nok til å stjele litt fra vår budsjett. Jeg vet det sitter langt inne å stemme mot eget budsjett, men jeg skal tilgi dere om dere låner litt fra vårt.

Det hadde vist oss at dere er i besittelse av ydmykhet. Ydmykhet for de barna som ikke passer inn i stordriftsmodellen dere snakker så varmt om. Ydmykhet for at om vi skal nå målet om fleksibelt barnehageopptak, ja da trenger vi alle de barnehagene vi har i dag.

Et barn er som sagt ikke 1 barn. Noen trenger mer enn andre. Noen er fullstendig avhengig av tryggheten det er å gå i en litt mindre barnehage der de kjenner alle, både voksne og barn.

Så kjære posisjon i Lenvik. Kjære Høyre, Krf, Frp og Senterpartiet. Vis at ikke dere også bare er et 1-tall. Vis at dere er en del av flokken!

 

Omkamp om sentrums-barnehagene?

Da Rådmannen la fram sitt budsjettforslag for kort tid siden ble det understreket fra Rådmannens side at vi brukte for mye penger på barnehagene i Lenvik. Mange i kommunestyresalen nikket og sa seg enig med Rådmannen. Jeg satt i salen og reagerte sterkt på Rådmannens uttalelser. Ikke fordi jeg jeg sår tvil om at Rådmannen er av en slik oppfatning, men fordi jeg synes det er uriktig å fremstille det som at Lenviks økonomiske problemer skyldes barnehage-sektoren i kommunen vår.

 

Skjermdump fra Folkebladet.no

 

Fremtidsutsiktene til barnehagene i sentrum er svært gode.  I Styringsdokumentet fra Rådmannen (25/10-16) kan man lese følgende: "Ifølge SSB er det ventet en moderat utvikling i de yngste aldersgruppene i de neste årene. Fra 2016 til 2040 foreskriver SSB en vekst i aldersgruppene 0-5 år på 9,0 prosent". I samme dokument kan vi lese at vi i 2016 hadde 777 barn i gruppen 0-5 år i Lenvik Kommune, mens det allerede i 2020 vil være 801 barn i Lenvik i samme aldersgruppe. 

Barnehagene er selvfølgelig også nevnt i Telemarksforskning sin rapport fra 2015. Her vises det til statistikk som sier at antall barn i aldersgruppen 0-5 år kommer til å øke til 894 i 2030. Videre viser rapporten "Statusbilde for Lenvik Kommune" (vedtatt 25/6-15) at Lenvik har lave netto driftsutgifter i barnehagesektoren (i % av kommunens totale netto driftsutgifter.) Lenvik ligger på 13,5 % mot et landsgjennomsnitt på 14,4 %. Vi ligger sågar lavere enn snittet i Troms (som ligger på 13,8 %). Med andre ord bruker vi ikke for mye penger på barnehagesektoren.

Per dags dato har vi en overkapasitet i barnehagene som vi har løst ved å ta ned drifta i Skogen Barnehage med en avdeling. Dette sikrer oss en nødvendig reserve for framtiden. Det kommer til å bli flere barn i sentrum i årene som kommer, og vi må sikre oss at vi kan ta i mot de som kommer. I tillegg er det verdt å nevne at nærværet til de ansatte i Skogen Barnehage har blitt bedre etter at antall barn er redusert. Da Skogen Barnehage hadde flest barn var både de ansatte og foreldrene misfornøyd. Fravær er også en kostnad for kommunen.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker ikke å skylde på barnehagesektoren når det kommer til Lenviks økonomiske problemer. En sektor vi drifter under både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet. Om noe burde sektoren fått økt ramma si. Det hadde vært det mest fornuftige. 

Som Rådmannen helt korrekt sier så skyldes mye av problemene at vi har for mye bygningsmasse som stor tom. Da må vi enten fylle disse byggene med kommunale tjenester, eller selge disse. Det er de eneste måtene vi kan bedre akkurat den situasjonen på. Videre viser tallenes tale at det er innenfor helse budsjettsprekkene er størst. Da må vi gjøre noen konkrete valg med tanke på struktur innenfor denne sektoren. For eksempel kan vi se på hvor mye penger Lenvik bruker på dyre private helsetjenester - og hva vi faktisk får igjen for disse.

Men barnehagene bør vi ikke røre! Vi må ruste oss for framtida og vi må kutte der overskridelsene er størst. Derfor håper jeg at ordfører Sivertsen og resten av posisjons-partiene ikke faller for fristelsen å kjøre omkamp om sentrums-barnehagene.

Berglia Barnehage og Øvre Hamna Barnehage skal bestå!

Hvorfor har du ikke fjernet eiendomsskatten, ordfører Sivertsen?

Under statsministerduellen i Tromsø mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kom det noen interessante uttalelser fra Høyres statsminister. Da man debatterte kommuneøkonomi uttalte Erna Solberg at kommuneøkonomien aldri har vært bedre enn det den er i dag.

Videre kom de inn på den omstridte eiendomsskatten. Da Gahr Støre påpekte at eiendomsskatt-bruken i kommune-Norge har økt under Høyre og Frps regjeringsperiode, sa Erna noe jeg umiddelbart reagerte på. Hun sa nemlig at det var Arbeiderpartiets feil.

For Erna sa at det var èn ting velgerne kunne gjøre for å kvitte seg med eiendomsskatt, og det var å velge Høyre-folk til ordførere i kommunene. Da ville folk se at eiendomsskatten forsvant!

Du gikk til valg i 2011 på følgende lovnad; "Redusere -og på sikt fjerne eiendomsskatten i Lenvik Kommune". Nå har det gått 6 år med deg som ordfører, og eiendomsskatten er verken redusert eller fjernet.

Så hvem tar feil Sivertsen? Du eller Erna? Her er det vitterlig bare to løsninger, og dere begge kan ikke ha rett. Om kommuneøkonomien er så bra som Erna hevder burde ikke Lenvik ha behov for denne eiendomsskatten. Da er du synderen. Om det motsatte er tilfelle, og du ikke er å laste for kommunale løftebrudd, så har Erna løyet på tv i beste sendetid.

Ser frem til et oppklarende svar, uten tynne bortforklaringer.

 

Hatets frammarsj.

Denne valgkampen har vært preget av skittent spill. Jeg må innrømme at jeg forventet dette, og at jeg på ingen måte er sjokkert. Populismens inntog gjennom Trump, LePen, Wilders, Farage og Åkesson (for å nevne noen) har også truffet Norge. Vi ser at det i mye større grad er akseptert med personangrep, drittpakker og spredning av frykt for å vinne sine posisjoner.

Arbeiderpartiet, med vår leder Jonas Gahr Støre i spissen, har blitt spesielt hardt angrepet. Begreper som "landssviker" er hyppig brukt om oss som er sosialdemokrater i dette landet. Jeg har fortsatt til gode å forstå hvorfor jeg er en landssviker bare fordi jeg tror på like muligheter, solidaritet og rettferdig fordeling. Det er faktisk en dame som jevnlig sender rasistiske "neger-viser" til meg via sosiale media. Ikke forstår jeg helt hvorfor hun gjør det, men jeg tror ikke det er godt ment.

Som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet har jeg måttet akseptere at lokalavisa har valgt å trykke en kommentar fra en åpenbart høyre-ekstrem mann, der jeg har blitt beskrevet som "landssviker". I følge vedkommende burde jeg bli fengslet og straffet for mine meninger. Dette må jeg som lokalpolitiker akseptere i 2017. Det må mine barn akseptere at kommer på trykk i vår egen lokalavis. Mine barn må akseptere at pappaen deres beskyldes for landssvik og trues med fengsel bare fordi han har et engasjement for samfunnet han lever i. Som Arbeiderparti-politiker er du fritt vilt. I 2017.

Jeg ønsker på ingen måte å innta noen offerrolle, for jeg er ikke et offer. Jeg svarer alle som sender stygge meldinger til meg på en ordentlig måte. Jeg pleier sågar å invitere dem på kafe, slik at vi kan snakke ut om det de føler. Jeg har imidlertid ikke fått noen positive svar på mine invitasjoner. Jeg er heller ikke redd, men jeg kan forstå at andre blir det. Jeg synes først og fremst at det er ubehagelig og irriterende. Og så synes jeg det er trist at vi har kommet dit vi er i dag. At dette liksom skal være greit.

Det jeg prøver å si noe om er at vi er i ferd med å kaste noen grunnleggende verdier ut av vinduet. Debattklimaet de siste årene har blitt betydelig verre. Personsjikane har blitt mer akseptert. Det har blitt greit å skape større avstand mellom folk basert på legning, kjønn, religion og hudfarge. Ytringsfriheten er i ferd med å bli erstattet av "sjikane-frihet". Ingenting er ugreit å si lenger. Verdigheten vi har hatt i den offentlige debatten er i ferd med å forvitre.

Og opp i alt dette står det altså en mann ved navn Jonas, som må tåle mer enn noen annen politiker i dette landet. Jonas må ikke forsvare sine meninger, men sin egen person. Han er fritt vilt, og mange politikere på høyre-siden i norsk politikk bidrar til dette hatet. Ja, mange av de hiver faktisk bensin på bålet i denne heksejakten. De gjør det gjennom kallenavn og gjennom å håne personen Jonas. Og så ler de av seg selv etterpå, i sin egen tilfredshet. Det er liksom litt morsomt å være stygg med Jonas. Av en eller annen grunn fortjener han visstnok dette. 

For Jonas er en fyr som ikke vil hate muslimer, homofile eller innvandrere. Og så vil han at folk skal betale skatt. For disse meningene bør han tydeligvis stilles for riksrett og skytes. Når ble det en norsk verdi å hate godhet? Når ble det en norsk verdi å hate anstendigheten, respekten og høfligheten?

Er det slik vi skal ha det? Er det slik at vi ikke lenger rommer respekt for andres meninger? Er det slik at en minister kan si hva som helst, uansett hvor mye frykt og hat som kommer ut av det, uten at vi reagerer? Spørsmålet jeg stiller er om det norske folk bare skal sitte å se på at verdiene vi har er satt under angrep? Da snakker jeg om verdier jeg setter høyt, som verdighet, respekt og solidaritet. Jeg er skuffet over å se at retorikken til Trump og LePen nå også er å finne i norsk politikk. Dette hatet er farlig. Det bringer ikke nordmenn sammen, men det skaper skiller i samfunnet som vi ikke er tjent med.

Jeg håper at årets valg blir en kraftig vekker for de kreftene som drives av hat og splid. Jeg håper at vi kommer oss igjennom dette med verdigheten i behold. For jeg vil ikke lenger ha en statsminister som ikke tar avstand fra de kreftene som truer det gode og trygge Norge som jeg kjenner. Jeg vil ikke ha en statsminister som ikke irettesetter sine statsråder om de kommer med utspill som kun skaper splid og hat. Og jeg vil ha en valgkamp, og et politisk klima, der selve diskusjonen er preget av argumenter i stedet for hets.

Godt valg!

 

#arbeiderpartiet #valg2017 #nyregjering

De unge må få jobbe!

Mens Erna Solberg og Høyre fokuserer på å lage falske reklamekampanjer om hvor flinke de har vært til å motarbeide lav sysselsetting og høy arbeidsledighet, ønsker vi i Arbeiderpartiet å fokusere på å utforme en politikk som faktisk virker. Det dagens regjering ikke har forstått er at vi har en enorm utfordring med unge nordmenn som blir stående utenfor arbeid og opplæring for lenge. Det krever konkrete tiltak for å rette på dette.

Arbeiderpartiet lover å bevilge en milliard kroner til yrkesfag i neste stortingsperiode. Vi lanserer også en tiltakspakke for å få flere unge i arbeid. Som samfunn har vi ikke råd til å stå å se på at unge ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Utfordringene er brede. Mange kvalifiserte søkere til læreplasser og studieplasser får ikke plass. Når arbeidsledigheten er høy er unge særlig utsatt. Samtidig ser vi en markant økning i unge uføre. Dette er en av de største utfordringene vi har i årene framover.

For å sikre den kompetansen arbeidslivet trenger for framtida og den enkelte unge den kompetansen de trenger for å få jobb, vil Arbeiderpartiet gjennomføre et stort løft for yrkesfagene. Vi skal styrke yrkesopplæringen og sikre læreplass til alle som er kvalifisert til det. Det krever et mer forpliktende samarbeid mellom staten, skoleeierne og partene i arbeidslivet.

Arbeiderpartiets tiltakspakke består av syv konkrete tiltak som tar tak i ulike deler av utfordringen. Vi skal forhindre frafall i skolen gjennom tidlig innsats og flere lærere per elev. Vi skal styrke yrkesopplæringa, sikre læreplass til kvalifiserte kandidater og opprette flere fagskoleplasser. Arbeiderpartiet skal opprette flere studieplasser for å investere i framtidas næringer, teknologiutvikling og velferdsstatens profesjoner. Vi skal opprette egne stillinger og dedikerte kontaktpersoner med tettere oppfølging av ungdom ved NAV-kontorene.

Vi vil også finansiere flere tiltaksplasser, både ordinære og for personer med nedsatt arbeidsevne. Vi ønsker også å benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak - i mye større grad enn i dag. Til sist vil vi gjennomføre en aktivitetsreform for unge, herunder en jobbgaranti.

Det er viktig å se alvoret i den situasjonen vi befinner oss i. Da nytter det ikke å bare tro at det private næringslivet skal kunne skape flere arbeidsplasser på bakgrunn av at eierne får massive skattekutt. Ernas forestilling om at overskudd alltid går til opprettelsen av flere arbeidsplasser er beviselig feil. Vi må se bredere på dette for å komme dit vi vil. Da må vi investere i det viktigste vi har; ungdommen!

Velferdsstaten er velferdstatens største fiende.

Arbeiderpartiet har utvilsomt påvirket hvordan vi har det i Norge. Gjennom sosialdemokratiet og velferdsstaten har arbeiderbevegelsen vært med på å forme det landet vi alle er så glade i.

VÅRT LØSEN ER ARBEID OG TRYGGE KÅR FOR ALLE
Det norske Arbeiderparti
Johan Nygaardsvold
Stortingsvalget 1936

Likevel er det noen som ønsker et annet samfunn enn det vi har bygd opp i dette langstrakte landet. Velferdstjenester som gratis skole, helsetjenester og sikkerhetsnett om man skulle bli syk eller for en periode fri for jobb -er plutselig satt under angrep.

Enkelte hevder at de godene velferdsstaten gir går på bekostning av friheten vår. At vi heller burde få velge selv hvor vi går på skole, eller hvor vi får vår helsehjelp. Skatt er også noe herk ifølge de samme kritikerne av velferdsstaten.

Jeg tror det ligger dypt i oss at alle skal få gå på skole, eller at alle skal få helsehjelp når man trenger det. Alternativet er flere privatskoler, der de rikeste familiene kjøper den beste skolegangen for sine barn, mens de som ikke har råd til det samme må ta til takke med dårligere skoler - eller ingen skolegang i det hele tatt.

Alternativet når det kommer til helse er helseforsikringer. Slik har de det i mange andre land. De som ikke har råd til helseforsikring kan bare ha det så godt. Dette er oppskriften på å skape større forskjeller blant folk.

I så måte er velferdsstaten velferdsstatens aller største fiende. Det vellykkede sosialdemokratiet har skapt en enorm øvre middelklasse - som vil ha mer! Derfor ser vi ikke godene velferdsstaten gir oss, samtidig som vi klager over "for høy skatt".

Om man regner på det er det lønnsomt å betale skatt. Skole er dyrt, det samme er helsetjenester. Det er også flott at vi solidarisk tar vare på hverandre på denne måten.

Erna Solberg er en trussel for velferdsstaten. Hun ønsker større forskjeller i samfunnet - ikke mindre. Det er derfor hun gir de rikeste i landet enorme skattekutt, mens hun samtidig kutter i budsjettene for sykehusene. 

Arbeiderpartiet ønsker et samfunn der alle har like muligheter. Det skal ikke ha noe å si om pappaen din ikke har så mye penger, eller om du er jente eller gutt. Vi vil satse på et samfunn der alle har en mulighet til å lykkes.

Vi vil ikke at alle skal være like, om noen har misforstått meg. Det vi vil er å gi alle en fair sjanse. Da må vi satse på felles skole, helse og på sikkerhetsnettet vårt. Om du er enig i at velferdsstaten er veien å gå, også i framtiden, så nytter det rett og slett ikke å stemme på dagens regjering.

Norge er ikke perfekt. Vi må fortsatt forbedre skoletjenestene våre og helsetjenestene våre slik at ting fungerer optimalt. Men å skrote alt for å innføre en slags hybrid av amerikansk politikk og thatcherisme er sannelig ikke veien å gå.

Derfor går vi til valg under parolen "alle skal med". Vi ønsker ikke større forskjeller mellom fattig og rik - men et samfunn som tar vare på alle uansett hvor tykk eller slunken pengeboka deres er!

 

#arbeiderpartiet #sosialdemokrati #valg2017

Lekser i skolen.

Alle som har barn i skolen vet hvor krevende det kan være å få tid til leksene. Ettermiddagene er ofte fullpakket av aktiviteter, middagslaging, kjøring til treninger eller hva det måtte være. Som familie har man jo også behov for å ha litt kvalitetstid i hverdagen, se en film sammen eller rett og slett prate om hverdagens store og små problemer. 

Ja, også har jo ungene venner som kan komme på besøk, og det er jo også viktig. Å pleie sosiale bånd. Så skal leksene gjøres. De som vet hva det vil si å ha barn i skolen i dag vet at det ikke nødvendigvis er gjort på en-to-tre. Barna er ofte sliten etter en lang skoledag, og foreldrene det samme etter jobb. 

Arbeiderpartiet vil at lekser skal være tilpassede oppgaver som elevene kan gjøre på egenhånd. Lekser skal ikke være det du ikke rakk å gjøre på skolen, men oppgaver som elevene kan ha nytte av å gjøre på egenhånd. Vi vil utvikle leksehjelpordninger (også på ungdomstrinnet) som blir en integrert del av skolehverdagen, slik at elevene kan gjøre seg ferdig med mesteparten av oppgavene før de kommer hjem.

Skolefritidsordningen må bli et sterkere tilbud for barn. Arbeiderpartiet vil legge den om til å bli en aktivitetsskole, med klare krav til innhold og pris. Vi vil sørge for at den nye aktivitetsskolen har rom for fellesskap, lek, fysisk aktivitet, kreativitet og tilbud om leksehjelp. 

Vi i Arbeiderpartiet er for lekser, men vi mener lekse-arbeidet kan bli bedre enn det det er i dag. Vi kan utnytte moderne teknologi bedre, la elevene forberede seg hjemme og så løse oppgaver på skolen med bistand fra lærer.

Det jeg nå har nevnt vil utvilsomt gjøre hverdagen enklere for mange, og det vil også føre til bedre læring for elevene. Med bedre leksehjelpordninger og bedre skolefritidsordning legger vi til rette for at alle elevene skal med!

#alleskalmed #arbeiderpartiet
 

La oss bygge den beste kommunen i Norge!

Førstkommende fredag samles alle kommunestyrerepresentantene i Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik til et historisk kommunestyremøte i Kunnskapsparken på Finnsnes. Dette kan vi gjøre til en suksess eller en fiasko, men det henger kun på oss selv.

Vi kan diskutere tvang (noe jeg er i mot), reformprosess, storting eller regjering til vi blir blå (eller blåblå) i trynet, men faktum er det at det akkurat nå kun er vi som kan forme vår egen framtid.

Jeg har alltid hatt troen på en ny kommune her hos oss. Jeg tror de fire Senja-kommunene komplementerer hverandre og jeg tror at vi sammen kan bli skikkelig, skikkelig sterke. Kombinasjonen av Finnsnes og de skapende bygdene rundt kan ikke bli noe annet enn en suksess, spør du meg.

Vi har mange levende bygder rundt oss, og regionsenteret Finnsnes er fullstendig avhengig av at disse fortsetter å utvikle seg for at byen skal ha en positiv utvikling. På samme vis er bygdene avhengig at Finnsnes gjør jobben, og leverer handelsnæring, kompetanseutvikling og gode administrative tjenester til alle innbyggerne.

Vi har alle muligheter til å lykkes. Kommunene rundt oss kommer til å merke et økende trykk til å skaffe seg kompetent arbeidskraft i et arbeidsmarked som det er sterk konkurranse i. Bare det å drifte en kommuneadministrasjon er ikke enkelt i dag. Vi konkurrerer med de største byene for å tiltrekke oss de beste ansatte. Det er ikke enkelt.

Men sammen kan vi klare dette! Vi vil også kunne ha såpass muskler at vi kan gjøre det aller viktigste en kommune skal gjøre forutenom "den daglige drifta", nemlig utviklingsarbeid. For vi har alle muligheter til å utvikle vår region, og da tenker jeg på fiskeri, reiseliv og utdanning spesifikt. Vi kan skape en kommune som vil kunne vise muskler -langt utenfor egne kommunegrenser.


 

Men da må vi sporenstreks endre kurs. Negativiteten mot Finnsnes må snus til positivitet. Vi må bevise at vi ønsker bygdene alt vel. Vi må gi folk troa på dette prosjektet. Framsnakking og en grunnleggende positivitet fra alle aktørene i byggingen av en ny kommune er alfa omega for å få dette til å fungere.

Lenvik Arbeiderparti har jobbet konstruktivt og positivt med kommunereformen. Vi har ikke spilt politisk bein på våre politiske motstandere, men vi har forsøkt å gjøre det vi mener er best for innbyggerne. Det føler jeg vi har lyktes med. Vi mener at en robust og fremtidsrettet kommune er viktig for å møte morgendagens behov, samt for å møte konkurranse fra  by-regionene nord og sør for oss.

Folkebladets redaktør har ofte tatt opp "Tromsø-suget" i sine kommentarer. Like viktig er lekkasjen vi opplever mot Oslo, Trondheim og Bergen. Skal vi snu dette må vi bygge en kommune som er attraktiv å komme hjem til etter endt utdannelse. Eller at man rett og slett kan ta utdannelsen her hjemme.

Jeg har forståelse for at flere innbyggere er skuffet over prosessen. Lokalpolitikere i flere kommuner har valgt å overse resultatet i folkeavstemmingene. Men jeg ber dere også om å prøve å se dette fra lokalpolitikernes perspektiv. Som kommunestyrerepresentant i den største kommunen, Lenvik, ser jeg hver eneste dag hvor vanskelig det er å få endene til å møtes.

Det er krevende å være kommune i Nord-Norge, og det vil ikke bli mindre krevende fremover heller. Det er sammen at vi skaper de beste løsningene, og det er nok dette som har fått flere lokalpolitikere til å stemme som de har gjort. Vi må stikke fingeren i jorda og ta realitetene på alvor.

La ikke navnedebatt eller krangel om nytt kommunevåpen bli det sentrale samtaleevnet over kaffebordet de neste par årene. Vi bør snakke om det som virkelig betyr noe, nemlig hvordan vi skal lage den beste kommunen i Norge. Det bør være fokuset - og det har jeg troen på at vi skal klare!

9KR4MYE

Av alle bløffmakerne i dagens regjering, er det vel få som kan servere løgner på samlebånd i den skalaen som samferdselsminister Ketil Solvik Olsen kan. Mannen eier ikke skam, og han forandrer "fakta" etter som det måtte passe han.


Før Frp kom i regjering hadde de følgende budskap; "Vi skal fjerne bompengestasjonene i Norge om vi kommer i posisjon". Solvik Olsen og co vant valget og Fremskrittspartiet tok over samferdselsdepartementet. De siste fire årene har Solvik Olsen servert løgn etter løgn etter løgn.

Bompengestasjonene forsvant ikke. Hver eneste dag tar Solvik Olsen inn 24 millioner kroner i bompengeavgift fra bilistene. Det er ikke en reduksjon, men det er faktisk norsk rekord - med god margin. Nå har han helt glemt av løftene han serverte før valget i 2013.

Frp har altså virkelig vist sitt sanne ansikt som regjeringsparti. De har økt drivstoffavgift, innført økt moms på idrettsarrangementer, kollektivtransport og kino - og på toppen av det har de innført den helt ubegripelig teite flyseteavgiften! En avgift de selv ikke en gang forstår. Så var det dette med at de har lurt veiavgiften (som de skulle fjerne) inn i forsikrings-innbetalingen slik at vi skal bli lurt til å tro at vi ikke lenger betaler den avgiften.

Og nå kommer altså Solvik Olsen og proklamerer at vi kan kjøpe oss personlige skilt! Ja det er fint og flott det, men det skal altså koste 9000,- kroner! Forstå det den som kan!

For Solvik Olsen nøyer seg ikke med bompengerekord, han vil også flå oss nordmenn med usannsynlig høye gebyrer for å skifte skilt på bilen vår. Jeg trodde egentlig at galskapen var nådd for lenge siden hva angår denne bløffmakeren fra sørlandet - men der tok jeg skammelig feil! Jeg skjønner selvsagt at det er visse utgifter forbundet med dette, men 9000,- kroner?!? Det er jo en mildt sagt heftig overpris!

Skiltet kan inneholde 7 tegn. For min del holder ikke det. Jeg vil gjerne ha et skilt med tegnkombinasjonen SOLVIKOLSENUT, men 13 tegn er dessverre alt for mye. Hadde det vært mulig ville nok innkrevingsminister Solvik Olsen tatt omlag 25.000,- for et skilt av den størrelsen, så det er vel egentlig greit at den muligheten ikke byr seg.

Alternativ nummer 2 for min egen del er FRPBLØFF, men det er dessverre på 8 tegn, noe Solvik Olsen ikke tolererer. Nei regjeringen kan ta rennafart og drite i forsøket på å selge meg skilt til 9000,- kroner. Ikke går de pengene til vei heller, men til skattelette for de aller rikeste, eller innkrevingsministerens gode venn, kvakksalveren og svindleren Jan Hanvold i Visjon Norge.

Det gidder ikke jeg å sponse. Bløffmaker!Ps! Etter en del tenking har jeg kommet frem til at det eneste skiltet jeg kan være villig til å skaffe meg er "9KR4MYE". En stille protest mot avgiftspartiet FrP. Dessverre er jeg redd for at ironien blir for stor ved å betale 9000,- kroner for et skilt som sier at det er for mye. Ideen er iallefall delt.

Ny barneskole på Finnsnes.

I begynnelsen av mai fikk flere lokalpolitikere seg et aldri så lite sjokk da tilstandsrapporten fra Multiconsult, vedrørende Finnsnes Barneskole, ble fremlagt kommunestyret i Lenvik.

Vi var klar over at skolen var i dårlig forfatning, men at den skulle være så dårlig som utredningen sa var ikke alle klar over.

I utredningen kunne man lese følgende; "Erfaringsmessig vil en full ombygging av arealer ligge opp mot 70-80% av nybyggpris. Tatt i betraktning at deler av bygningsmassen må være nybygg vil det i dette tilfellet helt klart ligge i øvre sjikt. Tatt i betraktning grunnforholdene, og deformasjonene grunnet setningsskader er det ikke anbefalt å renovere bygningsmassen opp til TEK10-standard. Ei heller bør bygningsmassen utvides med ytterligere deler."

I kommunestyremøtet i slutten av juni skal Multiconsult fremlegge rapporten i en orienterings-sak. Om inntrykket etter denne orienteringen er likt det inntrykket jeg har hatt etter å ha lest igjennom rapporten er jeg ikke i tvil om at vi som ansvarlige politikere kun har én ting å gjøre; å bygge en flunkende ny barneskole på Finnsnes!

Vi skal ha en skole for de neste 30-40 årene (minst), og da bør vi ikke diskutere alternativ til nybygg, men vi bør diskutere innholdet i den nye skolen. Nå har vi en mulighet til å gi barna og de ansatte på Finnsnes Barneskole en fremtidsrettet og moderne barneskole - med plass til alle!

Så kan vi godt diskutere lokasjon og størrelsen på uteområdet til krampa tar oss, men vi må ikke falle for fristelsen å tenke renovering av gamle, dårlige og utdaterte bygg. Det ville vært en fallitt-erklæring ovenfor neste generasjon elever på Finnsnes.

Hvis alle politiske partier i samarbeid med administrasjonen, gjør en helhjertet innsats i denne saken, så bør vi ha en ny og flott barneskole på Finnsnes i løpet av et par år.

La oss krysse fingrene for det!

Ja til velferdsstaten!

Vi har nettopp markert arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai, også her på Finnsnes. Her fikk vi taler og appeller fra representanter fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, LO og AUF. Til tross for noen forskjeller i talene, snakket alle om solidaritet, like muligheter og om hvor viktig det er å videreutvikle velferdsstaten.


 

Det er nettopp dette som er det grunnleggende i arbeiderbevegelsens politikk. Like muligheter, rettferdig fordeling og internasjonal solidaritet. Likestilling, lik lønn for likt arbeid, rett til skolegang og rett til helsehjelp. Arbeiderbevegelsen har i over hundre år kjempet for dette, og vi har i over hundre år blitt motarbeidet av høyresiden.

Det er ironisk å se at Høyre-ordfører Geir-Inge Sivertsen holdt 1.mai tale på Krf sin markering av dagen. For hva kunne egentlig Sivertsen si om 1.mai? Ikke vet jeg, jeg hadde dessverre ikke anledning til å komme på dette møtet, men jeg hadde lyst. Hvis ordføreren vår var ærlig, noe jeg regner med at han var, så brukte han sin 1.mai tale til å si unnskyld for at hans parti har vært den største bremseklossen i det norske samfunnet når det kommer til rettferdig fordeling, like muligheter og utvikling av velferdsstaten.

Dernest burde Sivertsen vært såpass ærlig at han sa noe sånt som «at det ikke kom til å bli noe bedre for Høyres vedkommende i fremtiden heller». Til slutt håper jeg at han (for sin egen del) ba om å få slippe å holde 1.mai tale igjen fordi det hele ble for flaut med tanke på hvilket parti han representerer.

Høyres merittliste er ikke noe å skryte av. I 1898 kjempet Høyre mot allmenn stemmerett for menn. I 1913 kjempet de mot stemmerett for kvinner. I 1919 kjempet de mot 8-timers arbeidsdag. I 1936 kjempet Høyre mot alderstrygd. I 1937 kjempet de mot trygd til blinde og uføre. I 1947 kjempet de mot opprettelse av Statens lånekasse for utdanning. I 1959 kjempet de mot arbeidsledighetstrygd. I 1961 kjempet de mot uføretrygd. 

I 1972 kjempet de mot en karakterfri barneskole. I 1981 kjempet de mot opprettelsen av barneombud. I 1991 kjempet de mot skolefritidsordningen. I 1994 kjempet de mot lovfestet rett til videregående utdanning. I 2001 gikk Høyre inn for kraftige kutt i sykelønnsordningen.

Dagens regjering, med Erna Solberg i spissen, understreker gjennom sin politikk at Høyre ikke har forandret seg. De gikk inn for å svekke kvinners rettigheter gjennom reservasjonsretten samt at de har gått inn for en vesentlig svekkelse av arbeidsmiljøloven.

Høyre ønsker mer folk i midlertidige stillinger, større skattekutt til de rikeste og de ønsker større forskjeller. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare sier dette med ord. Det er jo deres politikk. Der Arbeiderpartiet kjemper for like muligheter kjemper Høyre for klasseskille. De ønsker ikke en velferdsstat, men de ønsker et samfunns basert på «survival of the fittest». Et slags darwinistisk samfunn der alle er seg selv nærmest.

Det er selvfølgelig ikke slik at Norge styrt av Høyre eller av Arbeiderpartiet er et valg mellom himmel og helvete, men det er et viktig veivalg for Norge. Arbeiderpartiet har visjoner om å videreutvikle velferdsstaten, noe Høyre åpenbart ikke har. Så kan man være enig eller uenig i at vi skal videreutvikle velferdsstaten, skape like muligheter for alle og sørge for rettferdig fordeling. Det forbauser meg at Høyre og ordførere som Geir-Inge Sivertsen underkommuniserer dette. Hvordan kan de si at de er tilhenger av velferdsstaten når deres parti har gjort alt de kan for å ta livet av velferdsstaten?

Men hva vet jeg? Kanskje er Sivertsen og co flaue over egen politikk og Høyres brokete historie? Er du en av de som er enige med meg om at Norge trenger en sterk velferdsstat, at alle skal ha like muligheter til å lykkes og at vi trenger et samfunn basert på rettferdig fordeling -så håper jeg du stemmer Arbeiderpartiet til høsten!

De eldre skal med!

Arbeiderpartiets går til valg på at alle skal med. De store utfordringene må løses i fellesskap. Dagens regjering bestående av Høyre og Frp mener det motsatte. De mener at vi får mest til hver for oss, mens Arbeiderpartiet er tydelige på at vi er best sammen.


 

Jeg hadde gleden av å være delegat for Troms Ap på landsmøtet, og noe av det som gledet meg mest var Arbeiderpartiets program i eldre-politikken. Høyre og Frp satte seg store mål innenfor dette feltet, men har mislyktes totalt. Frps satsing på "statlig helseomsorg" er opplest og vedtatt som en gigantisk fiasko. Årsaken til det var enkel, det ble ikke tilført friske penger til kommunene.

Arbeiderpartiet skal gjennomføre en reform for kvalitet i eldrehelse, og sørge for en god eldreomsorg og en trygg alderdom for alle. Eldre skal være trygge på at de får god heldøgns omsorg når de trenger det. I dag må for mange vente på heldøgnsplass. Arbeiderpartiet vil styrke kommuneøkonomien, slik at eldre som trenger plass, får det. 

De aller fleste eldre ønsker likevel å bo hjemme så lenge som mulig. Arbeiderpartiet vil at alle som vil og kan, skal få bo hjemme. De neste årene vil vi investere tungt i tilrettelagte boliger for eldre. Både små tiltak, som trappeheiser og dørterskler man kan passere med en gåstol, og store tiltak, som rehabiliterte eller helt nye bygg, kan gi flere mulighet til å bo hjemme lengre. Vi vil satse på de ansatte i hjemmetjenesten, utdanne og ansette flere i hele faste stillinger med tariffbaserte lønns- og arbeidsvilkår.

Flere og flere eldre opplever å ha en god helse og ønsker å leve et aktivt liv. Arbeiderpartiet vil satse mer på det som beriker livet. Kultur og aktivitet gir opplevelser, tilhørighet og glede. Vi vil skape flere arenaer for deltakelse og frivillighet både i samfunns- og arbeidsliv. Vi vil at alle eldre skal kunne leve gode og innholdsrike liv. Derfor har vi programfestet at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur.

Vi vil at alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor. Men også at vi stiller krav til hverandre om at alle skal bidra, at alle må ta ansvar. Det er det som er essensen i Arbeiderpartiets politikk, at vi er best sammen. Alle skal med!

 

#arbeiderpartiet #eldrepolitikk #alleskalmed #aplm

Med tvang skal godt samarbeid bygges!

Ja, da var vi der mange av oss trodde vi ville komme. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har bestemt seg for å bygge en ny kommune i Midt-Troms med bruk av tvang. Fra 1. januar 2020 er Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken historie, og en ny kommune ved navn Senja skal vokse fram.


Slik kunne det ha blitt, men reformen har floppet totalt og i dag er det bare Senja-kommunene som kan bli sammenslått.
 

Aller først vil jeg bare si at jeg har vært (og er) en som har troen på Senja Kommune. Jeg har troen på at vi sammen kan skape bedre tjenester enn det vi har i dag. Jeg har troen på at den nye kommunen vil kunne vise skikkelige muskler når det kommer til samfunnsutvikling. Vi har nå alle muligheter til å drive helhetlig næringsutvikling og helhetlig samfunnsutvikling i hele Senja-regionen.

Navnet Senja er et sterkt navn. Jeg vet at enkelte mener navnet ikke er riktig på den nye kommunen (navne-debatter er vi ikke spesielt flinke på her), men det er et navn som de aller fleste kjenner til - i hele landet. Vi vil bli en kommune på omkring 15.000 innbyggere, som i seg selv ikke er hverken for stort eller for smått. Vi har alle muligheter til å lykkes om man ser på de kalde fakta.

Men, det er alltid et men. Jeg er redd for at måten vi har kommet fram til Senja-kommune på vil ri oss som et mareritt de neste årene. Selv om de to Høyre-ordførerne i Tranøy og Lenvik jubler hemningsløst så jubler ikke folket. Faktum er det at folket føler seg overkjørt. Og de som føler seg overkjørt er de som bor i Tranøy, Berg og Torsken. Folket sa klart nei i disse tre kommunene, men de ble ikke hørt. 

Først valgte politikerne i Tranøy å gå i mot folkeavstemmingen. Noen vil hevde det var respektløst, andre vil hevde at de tok ansvar. Jeg vil ikke dømme de folkevalgte i Tanøy, og jeg respekterer fullt ut deres valg. Likevel sitter jeg igjen med en ekkel bismak når jeg vet hva som har skjedd. I Berg Kommune valgte politikerne til slutt å overlate alt til Stortinget. De sa verken ja eller nei. I Torsken Kommune ble det et klart nei i kommunestyret.

Så hva sitter vi egentlig igjen med etter denne prosessen? Jo, etter min mening sitter vi igjen med en ytterligere mer splittet Senja-region. Folk er forbannet. Lokalpolitikere mottar trusler. Hatet mot Finnsnes og Lenvik har fått en ytterligere dimensjon. Mistroen til lokaldemokratiet er stor. Jeg må si at jeg forstår at folk er oppgitte, og jeg tror dette vil prege den videre prosessen.

Hvem er det da som ønsker Senja-kommune? Jo, det er muligens Lenvik (både politikere og folk), det er politikerne i Tranøy og circa halvparten av politikerne i Berg. Ja, og så er det regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet da, som også mener at de vet bedre enn de som bor her oppe.

Som folkevalgt i den største av disse kommunene, Lenvik, blir jeg ofte møtt med at nabokommunene oppfatter oss som arrogante og distriktsfiendtlige. Jeg vet jo selv at dette ikke stemmer, at vi som sitter i kommunestyret i Lenvik (uansett parti) ikke kun tenker sentrum. I Lenvik er vi derimot svært opptatt av distriktene, noe som også reflekteres i våre mange livskraftige bygdesamfunn. Vi satser på Husøya, vi satser på Rossfjord, vi satser på Gibostad. To saker har imidlertid gitt et inntrykk av at vi tenker annerledes.

Skolesakene i Fjordgård og Kårvika har skremt vannet av mange rundt oss. Det kan jeg til en viss grad forstå. Men skolesakene gir ikke et godt bilde av hvordan de folkevalgte ser på distriktsutvikling i Lenvik. Vi er faktisk noenlunde gode på dette området. Vi kan selvsagt bli bedre, men vi har heller ikke noe å skjemmes over.

I sum er det nok vokse-smertene til regionsenteret Finnsnes som har bidratt mest til skepsisen til Lenvik. Men husk; kommunen har et ansvar for å legge til rette for utvikling i hele kommunen - også Finnsnes. Det meste som er bygget opp i den lille byen vår er bygd opp av private hender. Det er et faktum. Lenvik Kommune har kun lagt til rette for at dette skal kunne skje gjennom planprosesser og samarbeid. Gevinsten er også stor for distriktene, da tilbudene ved Kunnskapsparken og Distrikts-medisinsk Senter (for eksempel) gjør at folk slipper å være avhengig av Tromsø for å få seg en utdannelse eller for å motta helsemessig behandling.

Men når alt dette er sagt så må vi stikke fingeren i jorda og innrømme at vi har store problemer. Vi har et omdømme-problem som igjen bidrar til at nabokommunene våre ikke ønsker kommunesammenslåing. Uansett hvor mye jeg personlig måtte mene at vi har et ufortjent dårlig rykte, så kan jeg ikke godta tvang. Jeg er ikke sikker på så alt for mye, men én ting er jeg sikker på; tvang bidrar ikke til godt samarbeid.

Derfor er jeg redd for at Høyre og Fremskrittspartiet, gjennom sin arroganse i kommunereformen, har skapt et aldri så lite helvete for oss som bor i Senja-regionen. Jeg tror Senja Kommune kommer til å bli en skikkelig krangel-kommune, der konflikter, mistro og elendighet kommer til å prege både fødselen, barndommen og ungdomstida. 

På bakgrunn av dette har jeg konkludert med at jeg er i mot tvangsbruken dagens regjering legger opp til. Dette vil skape store problemer for å få til et konstruktivt samarbeid i oppstarten til den nye kommunen. Så får tiden vise om vi kommer over dette på en grei måte. Regjeringens politikk "med tvang skal godt samarbeid bygges", har jeg imidlertid liten eller ingen tro på.

 

#kommunereform #senja #finnsnes 

Hareide, you lost me at reservasjonsretten..!

Det er noen få måneder til stortingsvalget, og spekulasjonene går omkring hvem som skal lede landet fra høsten av. Skal Erna og Siv få fortsette sin mørkeblå allianse, eller skal Jonas, Trygve og Audun ta over?

Videre spekuleres det om det kan finnes et annet borgerlig alternativ, der Erna, Knut Arild og Trine skal utgjøre en kraftfull trio mot det rødgrønne alternativet. Opp i alle disse spekulasjonene er det også flere som ser for seg at Krf skal kunne finne tonen med Arbeiderpartiet. At det skal bli Støre og Hareide, liksom.

For mange sier at dette kan være et fornuftig alternativ. De peker på at Krf og Arbeiderpartiet har mange felles verdier, spesielt når det kommer til familiepolitikk (bortsett fra kontantstøtten), blandingsøkonomi og ikke minst kampen mot populismen.

Jeg ser selvsagt ikke bort i fra at dette kan skje. At Støre og Hareide finner sammen. Jeg kan til og med driste meg til å si at jeg liker Knut Arild Hareide. Han virker som en veldig ålreit fyr. Humor har han også. Men hvem har han bak seg?

Jo, i Krf finner man selvsagt mye forskjellig. Problemet mitt er at man finner en relativt stor gjeng i Krf som etter mitt syn ikke vil kvinner noe godt. Eller, det vil si at de ikke mener at det beste for kvinner er å være likestilt menn. De lengter tilbake til den tiden der kvinner holdt seg hjemme på kjøkkenet, og stelte med barna. Og huset.

De lengter tilbake til den tiden da menn tok de viktigste avgjørelsene, og kvinner ikke hadde så mye å si. Se bare hvor mange Krf'ere som er i mot kvinnelige prester. De skjuler sitt dårlige kvinnesyn bak "sin tro".

Og de mener altså, ganske så mange, at kvinner ikke skal kunne bestemme over egen kropp. De forsøkte å begrense kvinnens rett til å bestemme over egen kropp gjennom den beryktede reservasjonsretten. Hadde dette blitt vedtatt kunne altså en kvinne blitt avvist av sin egen fastlege om hun ønsket å abortere bort et foster hun har fått som et resultat av voldtekt. Eller incest. Eller hva som helst.

Det grunnleggende problemet med dette er at store deler av Krfs medlemmer faktisk mener at abort er en synd. Uansett hva. Uansett alder på kvinnen (eller jenta), uansett livssituasjon og uansett om det ligger en voldtekt bak graviditeten. Det er rimelig langt unna hva jeg står for.

Så dessverre Hareide, "you lost me at reservasjonsretten"! Du mistet meg da jeg innså at jeg og du har et fundamentalt forskjellig syn på hva likestilling er. Men du er en likanes kar, det skal du ha..

 

#arbeiderpartiet #krf #reservasjonsretten #likestilling

Unnskyld, unnskyld, unnskyld!

Okey, jeg sier det like godt som det er; jeg har ekstremt dårlig samvittighet for at jeg (litt for) ofte deler politiske saker på Facebook. Jeg vet at veldig mange av mine venner ikke er spesielt interessert i det jeg legger ut, og at jeg helt sikkert kan fremstå som en litt slitsom og overengasjert Facebook-venn..

Trykk play på videoen før du leser videre (for ekstra effekt).

 

c3nScN89Klo

Jeg har til og med forsøkt å begrense meg det siste året, bare så dere vet det. Men det er ikke alltid så lett når man først er litt i overkant engasjert i politikk. I tillegg er dere sikkert mer enn én som er uenige i det jeg tenker, skriver og deler. Jeg har full forståelse av at jeg kan ha irritert enkelte grenseløst, men dere skal vite at jeg gjør det fordi jeg brenner for noe.


Dette året er det stortingsvalg og for meg og mine likesinnede er det som å ha julaften, bursdag, julebord, påskeaften, VM-finale i fotball og bryllup samtidig! Jeg kjenner at jeg er ekstremt spent på resultatet og om vi kan få en ny regjering på plass (mer etter min smak) til høsten.

I den forbindelse vil jeg advare dere alle om at jeg kommer til å bli betydelig mer aktiv i sosiale media de kommende månedene. Og ja! Jeg har dårlig samvittighet for det!

Men jeg kan ikke la være. Jeg har store planer om å bidra med det jeg kan bidra med for å kunne se mitt Arbeiderparti ved roret etter valgdagen den 11. september (ja, det er den datoen) i år!

Jeg er møkk lei retorikken til de som i dag styrer landet vårt, og jeg har fått nok av skeivfordeling og større forskjeller på folk i dette landet! Nå er pølsa skikkelig kokt, og jeg har altså skumle planer om å være med på den kampen..

Så jeg må bare beklage på forhånd. Jeg kommer til å bli litt mer slitsom, litt mer pågående (ikke frekk) og litt mer aktiv enn det dere er vant til på Facebook. De av dere som ønsker det kan selvsagt ignorere alt jeg kommer med, eller skjule innhold fra meg til valget er over. Men dere er herved advart!

På forhånd;

unnskyld, unnskyld, unnskyld (men jeg kan ikke la vær)!

Personangrepet i Berg.

Denne uken benket jeg meg foran skjermen for å få med meg streamingen av kommunestyremøtet i vår nabokommune Berg. Etter en lang prosess skulle vi få endelig svar på hvor Berg Kommune sto i forhold til en eventuell sammenslåing med Lenvik og Tranøy. Torsken Kommune hadde noen få dager i forveien gitt oss et klart og tydelig nei, så spenningen knyttet til avgjørelsen i Berg var til å ta og føle på.

Jeg har tidligere sagt at jeg ikke har troen på tvang i vår region. Det begrunner jeg i den sterke motstanden som har kommet til overflaten gjennom folkeavstemninger, leserinnlegg og andre ytringer fra folket og fra flere lokalpolitikere. Jeg er redd for at hvis Senja-kommunene blir sammenslått ved bruk av tvang, så ville dette ført til store samarbeidsproblemer innad i den nye kommunen. Problemer som ville ført til ytterligere splid og elendighet, noe vi absolutt ikke trenger.


 

Som sagt så benket jeg meg foran skjermen for å se hva politikerne i Berg skulle komme fram til. Etter ikke lenge forstod jeg at hovedfokuset fra flere medlemmer i kommunestyret i Berg ikke var å fremsette de beste argumentene for sitt syn på kommunereformen. Hovedfokuset var på en enkelt person i kommunestyret, og hans rett til å få utøve sin plikt som folkevalgt.

Det var en tarvelig seanse vi ble vitne til. Privatlivet til en enkelt representant ble brutalt brettet ut til offentligheten. Det var ikke hvem som helst som fikk merke vreden til flere av sine kolleger i kommunestyret, men varaordfører (og tidligere ordfører) Guttorm Nergård. Nevnte Nergård har i løpet av prosessen stått fram som en ja-mann når det kommer til kommunesammenslåing. Han har en rekke ganger bekjent sitt syn om at han har kommet fram til at Berg står bedre sammen med de andre Senja-kommunene, enn om de står alene.

Denne konklusjonen deler tydeligvis et knapt flertall i Berg Kommunestyre. Derfor ble det tydelig at Nergårds stemme ville bli av avgjørende betydning. Men i stedet for å argumentere på en saklig måte valgte flere i kommunestyret å dra fram Nergårds privatliv som et argument i favør av at Nergård ikke var habil i saken, og således ikke burde få lov til å avgi sin stemme. Saken er den at Nergård tydeligvis har fått seg en kjæreste i nabokommunen Lenvik, og at han tilbringer en del tid der med henne. Nå var det flere i kommunestyret i Berg som mente at han hadde tilbrakt så mye tid utenfor Berg at han rett og slett kunne hute seg ut av kommunestyret. Nergård på sin side sa at han fortsatt har postadresse i Berg, og at han også akter å ha det i framtiden.

Denne seansen varte alt for lenge, og var preget av ufinheter og manglende profesjonell oppførsel. Jeg har enkelte ganger opplevd tøffe tak i politikken, men jeg har aldri sett maken til kvalmende oppførsel i et politisk organ. Nergård har tross alt hatt sitt virke i Berg i 40 år, han har bidratt aktivt i felleskapet på flere arenaer, og han har vært en fremragende representant for Berg Kommune utad. Jeg deler ikke alle meningene til Nergård, men jeg har respekt for innsatsen og den jobben han har gjort for sine sambygdinger gjennom en årrekke.

Hvis dette er nivået på debattene i Berg Kommunestyre, så må jeg ærlig innrømme at jeg er bekymret for hvordan en ny Senja Kommune vil framstå, om Berg skulle bli en del av den. Jeg er dypt rystet og sjokkert over at man velger å angripe en person offentlig på denne måten. Det er langt under beltestedet. Hvis vi skulle ha sittet og fundert på hvor alle politikerne sover om natta, sitte å regne ut hvor de sover mest, for så å tvangs-innmelde dem i den kommunen -samtidig som man stripper dem for alle verv de tidligere har hatt,  ja da tror jeg vi ville hatt en rimelig kaotisk situasjon i Lenvik også. I vårt kommunestyre er det meg bekjent flere som blant annet studerer (eller pendler) utenfor Lenvik, og som av den grunn er mer borte fra Lenvik enn det Nergård er borte fra Berg.

Til slutt måtte ordføreren informere kommunestyret at de ikke hadde anledning å fjerne Guttorm Nergård fra kommunestyret. Dette etter at ordføreren hadde fått klar beskjed fra Fylkesmannen per telefon. Jeg tror ordføreren, og flere med han, var flau over det spillet som hadde foregått i all offentlighet.

Enden på visa var at Berg Kommunestyre valgte å ikke ta et valg. De lar Stortinget avgjøre kommunens skjebne. Dette kan man synes det ene og det andre om, men jeg har en viss forståelse for at man ikke ønsker å ta en kontroversiell avgjørelse. Spesielt om denne type personangrep er standarden.

Dette var triste greier.

 

 

Ordfører Sivertsen er gnien mot ungdommen.

Lenvik Kommune kan vise til et driftsoverskudd på litt over 9 millioner kroner i 2016. Det er flott, og det viser at vi er der vi burde være. Dette gir oss en mulighet til å bygge opp disposisjonsfond, som igjen gir oss en trygghet for framtidig drift og investering.


 

Prioriteringene er selvsagt noe ulike fra parti til parti, men alle ønsker å kunne vise til et slikt driftsoverskudd. For Arbeiderpartiets del mener vi for eksempel at det er viktigere å bruke penger på å øke grunnbemanningen innenfor omsorgstjenestene enn å sjalte så mye som mulig av helsetjenester ut til det private, slik posisjonen i Lenvik (Høyre, Frp, SP og KrF) gjør.

Men slik er det, og det må vi som opposisjonsparti bare akseptere. Det jeg ikke aksepterer er når vi kommer med gode og konstruktive forslag, som vil gjøre Lenvik til et bedre sted, og blir avvist uten noen god forklaring.

Dette skjedde i desembermøtet da Arbeiderpartiet foreslo å gi Barn og unges kommunestyre en ekstra bevilling på beskjedne 25.000,- kroner. Dette gjorde vi fordi ungdommen har gitt uttrykk for at de ønsker å samles en til to ganger ekstra i året i tillegg til de to BUK-møtene de har per dags dato.

Vi i Arbeiderpartiet visste at Lenvik hadde økonomi til å gi ungdommen denne beskjedne summen, og vi regnet faktisk med at posisjonen i Lenvik ville kunne se forbi at forslaget kom fra et opposisjonsparti siden forslaget i seg selv var godt. Der trodde vi feil.

Ordfører Sivertsen liker å snakke om satsingen på barn og unge i Lenvik i sine taler, men når det kommer til stykket ønsker han ikke å prioritere denne gruppen. I september 2016 hevdet Sivertsen at økonomien i Lenvik var så dårlig at han ønsket å legge ned en barnehage for å spare penger. Dette lyktes heldigvis ikke ordføreren med, mye på grunn av et enormt engasjement fra folkedypet.

I dag bruker Lenvik mye mindre på skoler og barnehager enn sammenlignbare kommuner, noe som er lett ironisk fordi Lenvik liker å profilere seg som en kommune som satser på barn og unge. Dette er helt klart ikke tilfelle -legger man budsjettet til grunn.

Arbeiderpartiet i Lenvik kommer til å foreslå å bruke skarve 25.000,- ekstra på ungt demokrati (Barn og unges kommunestyre) ved enhver anledning framover, helt til ordføreren gir seg. Det gjør vi fordi vi lytter til ungdommen og fordi vi mener ungdom burde være et viktig satsingsområde i vår kommune. 

Hører du, Sivertsen? Vi gir oss ikke!

#ungdom #barnebyen 

Én milliard i skatteletter til de 50 rikeste i landet.

Ja, du leste riktig. Siv Jensen og Erna Solberg har prioritert 1 milliard i skatteletter til de 50 rikeste personene i landet. Det er bekymringsverdig at de ikke forstår at vi trenger disse inntektene for å kunne tilby gode tjenester til alle.

Dagens regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, har nemlig prøvd å få til et aldri så lite kunststykke. De ville skape bedre offentlige tjenester samtidig som de skulle ta ned inntektene ved å gi de rikeste i landet store skattekutt. Dette er selvfølgelig ikke mulig, derfor har Jensen og Solberg forsøkt å «glatte over» dette mattestykket ved å delvis tømme oljefondet. Altså ved å bruke de pengene vi skulle spare til fremtidige generasjoner når oljeeventyret hadde nådd sin ende.Siv og Erna hevder at deres enorme kutt i formueskatten kun vil føre til høyere investeringer i næringslivet. Dette er åpenbart ikke helt riktig. Under regjeringen Stoltenberg hadde næringslivet i Norge mye mer å vise til, spesielt når det kom til skapte arbeidsplasser. I dag viser det seg at regjeringens kutt ikke har ført til mye annet enn å øke formuene og den økonomiske maktkonsentrasjonen blant de rikeste i samfunnet. Med andre ord sitter rikingene på utbyttet sitt som videre fører til at forskjellene mellom folk blir større. På toppen av dette blir de offentlige tilbudene dårligere på grunn av mindre inntekter til fellesskapet.

Nå vil mange tilhengere av den blåblå regjeringen si at masse faktisk har blitt bedre, samtidig som de samme tilhengerne ofte sier at regjeringen er offer for den mye omtalte «oljekrisen». For å ta det siste først; regjeringen Stoltenberg hadde en mye større krise å forholde seg til, nemlig «finanskrisen». Arbeiderpartiet, Sv og Sp løste dette i felleskap ved å investere tungt i det offentlige. På denne måten dryppet det millioner på næringslivet som i «kriseperioden» opplevde at kommuner, fylke og stat hadde penger å bruke på prosjekter der de trengte næringslivets involvering. 

Så over til hva regjeringen faktisk har gjort. Helsereformen, som i stor grad er Frps hjertebarn, har vært en fiasko uten like. Den er så dårlig at selv Carl I Hagen er en av dens største kritikere. Videre har de satt rekord i bompenger, økt drivstoffavgiften, økt matmomsen, økt momsen til kollektivtransport, økt moms til kultur og idrett. De har gjort arbeidslivet hardere for arbeidstakerne ved å rasere arbeidsmiljøloven. De har utarmet kommunene økonomisk og de har satt i gang en mildt sagt forvirrende kommunereform. Hva er den røde tråden her? Jo, det er de fattigste og middelklassen som burde føle seg lurt. De pengene Erna og Siv lovde «folk flest» har havnet i lomma på de aller rikeste i landet. Det er fakta.

Vi i Arbeiderpartiet har vært ærlige på at vi kommer til å skjerpe skattepolitikken om vi vinner valget i 2017. Vi har også sagt at de som tjener under 600.000,- i året ikke vil få økt beskatning. Vi ønsker å føre en politikk der man yter etter evne. Det vil si at de som tjener mest og har det best, også må innfinne seg med å bidra mest. Det er kun på denne måten vi har reelle muligheter til å skape gode offentlige tjenester til alle. Vi kan ikke investere hvis pengene ikke er der, og oljefondet varer ikke evig. 

Det skal være fullt mulig å bli rik i dette landet, og vi vil alltid måtte akseptere at det finner forskjeller i vårt land. Arbeiderpartiet er imidlertid klar på at alle bør ha like muligheter. Om du kommer fra nord eller sør, har ressursterke eller mindre ressurssterke foreldre, er kvinne eller mann eller om du er mørk eller lys burde ikke ha noe å si for dine muligheter til å lykkes. Det er derfor Arbeiderpartiet vil kjempe for en mer rettferdig skattepolitikk, og ikke for en skattepolitikk som fører til økte forskjeller!

 

#skattepolitikk #rettferdighet #likemuligheter

The times they are a changin'

Det politiske debatt-klimaet er etter mitt syn på et katastrofalt bunn-nivå. Kommentarfelt-sjargongen er et kapittel for seg selv, der personhets, beskyldninger, konspirasjoner og annet ubegrunnet tøv har fått fritt spillerom. Det er imidlertid ikke dette jeg er aller mest bekymret for. Sosiale media har gitt alle et talerør, og da må man forvente en del grums. 

Person-hets og trusler er imidlertid aldri greit. Det må vi alle ta avstand fra. Så får vi heller leve med at enkelte debatt-tråder på sosiale media ikke fører så mye godt med seg. Det at debatter preges av lite kunnskap eller konspirasjonsteorier er i seg selv ikke farlig.

Problemet oppstår når denne typen argumentasjon tas opp i det politiske miljøet og brukes av de som i mange tilfeller skal treffe politiske avgjørelser. Det er en effektiv måte å ta livet av en ellers interessant debatt, eller å få den til å handle om noe mye mindre viktig enn det debatten egentlig handlet om.

Vi ser det i rikspolitikken, der spesielt politikere fra Frp benytter seg av denne strategien. Ofte gjør de dette for å tåkelegge saken. Vi ser at det ofte i saker der Sylvi Listhaug kommer i et dårlig lys trekkes i "nødbremsen". Nødbremsen er i veldig mange tilfeller "Offer-rollen", eller det kan også være utspill der man forsøker å sette motpartens motiver i tvil (konspirasjonsteorier). 

Det å få en dårlig og nærmest tapt sak til å handle om person og ikke sak er et effektivt grep. Nevnte Listhaug og Per Sandberg fra Frp er eksperter i dette. Motpartens "kritikk" blir omgjort til "person-hets", slik at debatten ikke lenger skal handle om det saken i utgangspunktet handlet om. Plutselig sitter vi og diskuterer om statsråder er utsatt for person-hets i stedet for å fortsette å debattere den originale saken.

Offentlige personer bør tåle noe mer enn den gjennomsnittlige mannen på gata. Klart finnes det grenser også her, men generell kritikk må ikke misforstås som person-hets. Vi er i ferd med å skape et politisk klima der enkelte politikere er skjermet fra enhver kritikk fordi de alltid påberoper seg offer-rollen. Dette gjelder i all hovedsak høyre-siden i norsk politikk. På den andre siden er det fritt frem å kalle de på venstre-sida for "landssvikere" eller andre skjellsord. 

Jeg føler at det nå har gått for langt. I en lokal sak nylig, der jeg kun hadde diskutert sak, ble jeg selv beskyldt for person-angrep fra en lokal Frp-politiker. Dette var jo helt åpenbart ikke sant. Heldigvis virket lokalavisen til å forstå dette, og lot derfor ikke det bli hovedvinkelen på saken. Ytringsfrihet er viktig, men den må gjelde for alle. Kritikk er ikke hets.

I dag synes det som om ytringsfriheten i form av kritiske utsagn kun er forbeholdt høyre-siden. Hvis venstre-siden agerer på samme måte er kritikk blitt til person-angrep. Hvor er logikken i dette? Og hva skal vi mene om de største kommentarfelt-kongene som i det ene øyeblikket hyler ut om ytringsfrihet - og i det andre øyeblikket forsøker å stumme motparten? Skal ytringfriheten kun gjelde for noen, ikke alle?

I en tid der uroligheter preger verden kan det være greit å finne trøst i gode gamle Bob Dylans ord; The line it is drawn, The curse it is cast, The slowest now, Will later be fast, As the present now, Will later be past, The order is rapidly fading, And the first one now will later be last, Cause the times they are a-changing.

Med de ordene ønsker jeg dere alle et riktig godt nytt år!

#offerrollen 

Årets politiske mageplask.

I møtet i utvalg for oppvekst og kultur i Lenvik Kommune den 17. november ble undertegnede satt helt ut av spill. Fremskrittspartiets Ida Gårseth Hov dro opp en uttalelse som hun ønsket at utvalget skulle stille seg bak. Det er ikke så overraskende i seg selv, men da jeg og min kollega i Arbeiderpartiet leste uttalelsen trodde vi aller først at det hele var en fleip.Her hadde altså Gårseth Hov sittet hjemme og tryllet fram en fantasi om at NRK Super skremte vettet av alle barna i Norge. Det var NRK Super sin feil at barn i landet hadde et forvaklet syn på presidentvalget i USA og at mange barn av den grunn fryktet 3. verdenskrig!?!

Jeg tok dette som et litt dårlig og smakløst forsøk på humor, helt til representantene i Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Lenviklista begynte å uttrykke vill begeistring for uttalelsen. «Nå var det nok! Vi skal sette NRK Super på plass!» Til min store forskrekkelse signerte alle de nevnte partiene under uttalelsen, og kun Arbeiderpartiets representanter stemte mot. 

Da uttalelsen skulle behandles i Kommunestyret den 15. desember var jeg (ikke helt urimelig) engstelig for om vi kom til å vedta noe så fantastisk tullete som det denne uttalelsen er. Dette er nemlig det aller verste jeg har lest som er skrevet av en politiker i Lenvik. Uttalelsen er for det første uriktig. Det er ikke noe galt med NRK Super sine sendinger, og de skremmer i alle fall ikke vettet av barna i dette langstrakte landet.

For det andre er uttalelsen et direkte brudd på Grunnloven, pressefriheten og ikke minst; en kraftig misforståelse på hvordan et demokrati skal fungere. I uttalelsen har Gårseth Hov brukt formuleringer som at hun ber NRK «selektere» innholdet i sendingene sine. Dette er beskjeder vi kun hører ledere i mer suspekte og anti-demokratiske stater benytte seg av. Politiske organ skal ikke under noen omstendigheter instruere pressen.

I Kommunestyret den 15. desember var jeg med andre ord lett engstelig for at vi skulle dumme oss ut nasjonalt ved å vedta denne uttalelsen. Heldigvis hadde representanten Rognli sammen med ordfører Sivertsen  (begge Høyre) sett det samme som meg. Uttalelsen måtte stemmes ned. En etter en gikk representanter i kommunestyret opp på talerstolen og sa klart i fra at denne uttalelsen var et feiltrinn.

Jasmin Agovic Nordaas hadde et glimrende innlegg om de juridiske bruddene ved uttalelsen. Selv Frps gruppeleder, Line Miriam Sandberg, måtte innrømme at uttalelsen innehold for mange feil. Da avstemmingen var over hadde alle representantene i kommunestyret vendt tommelen ned for uttalelsen. Med andre ord ble dette årets største politiske mageplask i Lenvik. Jeg har aldri før opplevd at en uttalelse som er fremmet i kommunestyret har fått 0 stemmer.

Stian Rokstad fra SV sa det best fra talerstolen da han poengterte at vi tross alt debatterte, i en tid der ytringsfriheten og pressefriheten er under alvorlig press, blant annet på grunn av Trump, en uttalelse som gikk på å begrense medias frihet. «Say no more», sa Rokstad, og det trengte han heller ikke.

Til neste år bør vel enkelte kvalitetssikre forslagene sine litt bedre. Dette var flaut, men kunne fort blitt enda flauere om vi hadde vedtatt uttalelsen. Men sånn «går no dagan". Snart er det et nytt år. Det blir spennende å se hva neste krumspring blir. God jul!

#lenvik #lokalpolitikk #pressesensur #nrk #nrksuper #supernytt 

Barna, foreldrene og de ansatte i Berglia fortjener et klart svar!

Førstkommende torsdag skal Berglia Barnehages skjebne avgjøres i kommunestyret i Lenvik. Prosessen som nå har vart i hele høst kan endelig få sitt punktum. Etter at utvalg for oppvekst og kultur dro Berglia Barnehage opp av hatten, i en sak der Rådmannen hadde foreslått nedleggelse av Øvre-Hamna Barnehage, har høsten vært tung for mange. Mens saken stadig har tatt nye vendinger, har foreldre, barn og ansatte kjent på en usikkerhet som for mange har vært svært belastende.

Fremtidsutsiktene til barnehagene i sentrum er svært gode.  I Styringsdokumentet fra Rådmannen (25/10-16) kan man lese følgende: "Ifølge SSB er det ventet en moderat utvikling i de yngste aldersgruppene i de neste årene. Fra 2016 til 2040 foreskriver SSB en vekst i aldersgruppene 0-5 år på 9,0 prosent". I samme dokument kan vi lese at vi i 2016 har 777 barn i gruppen 0-5 år i Lenvik Kommune, mens det allerede i 2020 vil være 801 barn i Lenvik i samme aldersgruppe. 

Barnehagene er selvfølgelig også nevnt i Telemarksforskning sin rapport fra 2015. Her vises det til statistikk som sier at antall barn i aldersgruppen 0-5 år kommer til å øke til 894 i 2030. Videre viser rapporten "Statusbilde for Lenvik Kommune" (vedtatt 25/6-15) at Lenvik har lave netto driftsutgifter i barnehagesektoren (i % av kommunens totale netto driftsutgifter.) Lenvik ligger på 13,5 % mot et landsgjennomsnitt på 14,4 %. Vi ligger sågar lavere enn snittet i Troms (som ligger på 13,8 %). Med andre ord bruker vi ikke for mye penger på barnehagesektoren.

I et innlegg i Folkebladet forklarer KrFs Janne Fyhn hennes valg om nedleggelse av Berglia med at hun baserer seg på fortidens tall. Altså at hun ikke tar hensyn til SSBs fremtidsanalyser. Dette er i beste fall en katastrofal vinkling på utfordringene i barnehagesektoren. Dette vil i klartekst sette Lenvik Kommune (eller framtidens Senja Kommune) i en vanskelig situasjon da vi om få år vil mangle barnehager til å ta i mot det økende antall barn vi med all sannsynlighet kommer til å oppleve i Lenvik, og i særdeleshet i sentrum.

Jeg og Arbeiderpartiet ønsker ikke å legge ned hverken Øvre-Hamna eller Berglia Barnehage. Vi ser helt klart at vi har behov for de barnehagene vi har i dag - også i framtiden. Det er på tide at politikerne i Lenvik tar de signalene de har fått denne høsten på alvor. Det er på tide at politikerne setter seg godt inn i tallmaterialet vi har tilgjengelig. Det er på tide at politikerne i Lenvik gir barna, foreldrene og de ansatte et klart svar. Det er på tide at politikerne vedtar å beholde barnehagene i sentrum. Ikke fordi det er det letteste valget, men fordi det er det klokeste valget!

Barnehager i Barnebyen.

I møtet i Utvalg for Oppvekst og Kultur den 3/11-16 (heretter UOK) gjentok posisjonen (Krf, H, SP og Frp) øvelsen de har holdt på med i høst, kalt barnehagenedleggelser. Sist gang måtte saken utsettes da det var usikkerhet om en heftelse på eiendommen der Berglia Barnehage ligger. Heftelsen er nå (tilsynelatende) fjernet, og posisjonspartiene kunne gjøre som de ønsket, nemlig å fjerne en barnehage i Barnebyen med et pennestrøk.


Skjermdump fra folkebladet.no


Jeg må imidlertid nevne at et av posisjonspartiene, Høyre, ikke deltok i behandlingen av saken i utvalget. Flertallet besto av en representant fra SP, en representant fra FrP og to representanter fra KrF. Mindretallet bestående av Arbeiderpartiets to representanter,samt Lenviklistas representant stemte i mot nedleggelse av barnehagen.Jeg regner likevel med at Høyre, iallefall foreløpig, stiller seg bak sine posisjonkolleger i utvalget all den tid de er en del av samarbeidet.

Så til saken. I møtet i UOK viste posisjonspartiene til en overkapasitet i barnehagene i Lenvik. Ja, det er riktig at vi har en overkapasitet enkelte deler av året, ut ifra inntakene og størrelsen på disse. Det er imidlertid verdt å nevne at hvis vi ikke hadde hatt Berglia Barnehage så sent som i februar 2016 ville vi hatt for få barnehageplasser i Lenvik. Det er derfor etter vårt skjønn viktig å se året som helhet slik at vi ikke ruster oss for de periodene av året det er lave inntakstall, men at vi ruster oss for å kunne betjene "toppene". 

I tillegg la posisjonen fram et bilde av at Lenvik som helhet, og spesielt sentrumsområdene, ville oppleve en nedgang i barnetallene frem mot 2040. Dette er direkte feil. I Styringsdokumentet fra Rådmannen (25/10-16) kan man lese følgende: "Ifølge SSB er det ventet en moderat utvikling i de yngste aldersgruppene i de neste årene. Fra 2016 til 2040 foreskriver SSB en vekst i aldersgruppene 0-5 år på 9,0 prosent". I samme dokument kan vi lese at vi i 2016 har 777 barn i gruppen 0-5 år i Lenvik Kommune, mens det allerede i 2020 vil være 801 barn i Lenvik i samme aldersgruppe.

I "Statusbilde for Lenvik Kommune" (vedtatt 25/6-15) kan man lese følgende: "Lenvik Kommune vil også i fremtiden kunne levere barnehagetjenester på dagens nivå. (...) ". I dette dokumentet pekes det imidlertid på at enkelte distrikter i Lenvik vil kunne oppleve synkende barnetall. Fylkesmannen uttaler seg slik i samme dokument; "I en utbygd sektor der alle barn har rett til barnehageplass, er det nødvendig at kommunen fremover har en robust og kompetent barnehagemyndighet". Videre viser dokumentet at Lenvik har lave netto driftsutgifter i barnehagesektoren (i % av kommunens totale netto driftsutgifter.) Lenvik ligger på 13,5 % mot et landsgjennomsnitt på 14,4 %. Vi ligger sågar lavere enn snittet i Troms (som ligger på 13,8 %). Med andre ord bruker vi ikke for mye penger på barnehagesektoren.

Barnehagene er selvfølgelig også nevnt i Telemarksforskning sin rapport fra 2015. Her vises det til statistikk som sier at antall barn i aldersgruppen 0-5 år kommer til å øke til 894 i 2030. Også her bygger fakta opp under det inntrykket vi i Arbeiderpartiet har hatt, nemlig at Barnebyen er i vekst. Disse tre dokumentene viser nemlig alle det samme. Vi kommer til å se en vekst i aldersgruppen 0-5 år fram mot 2040. Dette bygger under det inntrykket vi har om at satsingen på Barnebyen bærer frukter. Lenvik ser en jevn tilføring i barnefamilier og dermed også økte barnetall. Hvorfor skal vi da legge ned en barnehage i sentrum når det er nettopp her vi opplever størst vekst?

Akkurat nå er vi nede i en liten bølgedal. Denne bølgedalen med tanke på barnetall har SSB også spådd i sine beregninger. Men når vi finner tall i både Rådmannens styringsdokument, i kommunens statusbilde samt fra Telemarksforskning som tyder på at vi må forberede oss på vekst i framtiden, ja da er det uforståelig at posisjonen velger å rasere barnehagedekningen i Barnebyen Finnsnes. 

Etter at opposisjonen (AP og LL) hadde revet argumentene til posisjonen (SP, KrF og FrP) i fillebiter i det nevnte utvalgsmøtet (UOK),hadde posisjonspartiene bare ett argument igjen; "Vi må legge ned en barnehage fordi det koster så mye å renovere og vedlikeholde byggene." Vel, det kan dere gjerne si, men det som virkelig kommer til å bli dyrt er å bygge ny barnehage om 2-3 år. Vi er ikke rustet for å ta i mot det antallet barn SSB mener vi kommer til å få i 2020. Da foretrekker jeg og Arbeiderpartiet å investere de 5-6 millionene som trengs for å få bygningsmassen i god stand. Det at et bygg trenger vedlikehold kan ikke være et argument for å rasere barnehagesektoren. Det finnes, meg bekjent, ikke vedlikeholdsfrie bygg i Lenvik Kommune.

Vi i Arbeiderpartiet mener at vi kunne sett på driftsformen i Skogen Barnehage og i Furumoen barnehage, som en midlertidig løsning. Det er viktig for oss at dette ikke skaper problemer for ansatte eller barn (og foreldre) i de nevnte barnehagene. Rådmannen selv sier at dette vil spare oss for over 1,4 millioner kroner i årlige utgifter. Det positive ved å se på denne løsningen er at vi vil ha en ubrukt kapasitet i bakhånd - for fremtiden.

Svovelpredikanter og andre "profeter".

NRK Brennpunkt fikk mye oppmerksomhet rundt sin siste dokumentar som omhandlet den selvutnevnte profeten Jan Hanvold og hans virksomheter. Hanvold er mannen bak tv-kanalen Visjon Norge, en kanal jeg selv innimellom har kikket litt på, mest fordi jeg har hatt en lett ironisk distanse til denne type vekkelses-tv.På Visjon Norge er Hanvold ofte å se. Han har gjester som gjerne er fullstendig enig med programlederen. For min egen del har jeg funnet humor i å se på de fårete glisene til Hanvold og hans gjester, der de sammen er så enige i både bibelforståelse og samfunnsanalyser at det tipper over i en slags humoristisk eufori.

Jeg har rett og slett ikke tenkt på at folk kan ta dette alvorlig. Så feil kan man ta. For Brennpunkt avslører ikke bare at Hanvold er en karismatisk selvutnevnt profet, han er også en svindler av rang. I dokumentaren kommer det fram at Hanvold, gjennom Visjon Norge, har samlet inn over 1 milliard kroner (!) fra minstepensjonister og andre sjeler som har forsøkt å betale seg inn i paradis.

Hanvold utnytter svake mennesker og mennesker i sårbare situasjoner. Han sier det rett ut at de må "ofre" for å få noe tilbake. Med andre ord må de betale Hanvold for å kunne treffe Gud. Den som ikke ser kynismen i dette finnes det nesten ikke håp for. 

Mestparten av pengene som samles inn havner rett i Jan Hanvolds lomme. Han har nemlig en rekke eiendomsselskaper på si, som igjen leier ut lokaler til Visjon Norge. Her har Hanvold sittet å skrevet leiekontrakter med seg selv (både leier og utleier) til helt absurd svimlende summer. En elegant måte å "vaske" pengene Visjon Norge får fra de som har blitt lurt - rett i lomma på Hanvold selv. Det verste av alt er at dette er lov i følge norsk lov. Når det kommer til det moralske aspektet sliter imidlertid Hanvold noe mer..

I denne åpenbare svindelen er det en rekke kjente fjes som med viten og vilje er med på å støtte Hanvold. Den kjente politikeren Anita Apelthun Sæle (tidligere KrF) og hennes homofobe og halvveis ekstremistiske ektemann, Finn Jarle Sæle, står fram som åpenbare støttespillere til Jan Hanvold. Om ikke disse to skremmer deg så burde vi bekymre oss for at innvandrings -og integreringsminister, Sylvi Listhaug, står svindleren Hanvold nært. Hun bruker Visjon Norge som et talerør for sine kristenfundamentalistiske meninger. Hun deltar også på store arrangement, side ved side med "profeten" Hanvold. Det skremmer meg.

Jan Hanvold skal vi vokte oss for. Det finnes utallige eksempler på denne type "åndelig svindel" fra andre land. Spesielt USA har hatt en mengde svovelpredikanter. Likheten for disse er at de nesten alltid blir offer for sin egen stormannsgalskap og at de derfor ender sin virksomhet med en stor skandale. Dette har ikke noe som helst med tro eller livssyn å gjøre. Tvert om kan det ha med mangelen på etikk og moral å gjøre. For kynismen som driver disse menneskene er ubeskrivelig.

Jeg mener lovverket burde kunne stanse slike som Jan Hanvold. Han er en skam for landet vårt, og han er et usselt menneske. Måten han, uten skrupler, utnytter mennesker på - kan ikke aksepteres.

Så får vi bare håpe at Brennpunkt (nok en gang) har satt i gang en debatt som kan gjøre landet vårt enda bedre. En debatt som fører til at vi kan bli beskyttet mot sånne som Hanvold. En ting er sikkert, jeg kommer aldri til å le av Visjon Norge igjen, til det er budskapet åpenbart alt for alvorlig.

Mamma kan slå fordi hun er "omsorgsperson".

På Tv2s nettsider kunne vi nylig lese at en mor slapp fengsel for vold mot datteren sin fordi hun var en "omsorgsperson". Selv om loven sier noe annet, nemlig at det hun ble dømt skyldig for skal straffes med ubetinget fengsel, viser altså rettspraksis at domstolene unnskylder mors overgrep mot barn. 

For en stund siden skrev jeg en blogg som het "Kan pappa vise omsorg" der jeg problematiserte samfunnets syn på far. Poenget er at far ofte ses på som en mindre omsorgsfull person enn mor. Jeg mener oppriktig at fars rettigheter er en av de aller største likestillingskampene vi har i Norge i dag.Tilbake til saken fra Tv2s nettsider. En 42 år gammel mor erkjente straffeskyld da hun i Nedre Telemark tingrett sto tiltalt for mishandling av datteren sin. Da jenta var bare 4 år gammel skal mor ha truet henne med kniv, kastet gjenstander på henne, kløpet henne og verbalt trakassert fireåringen. Tingretten fant mor skyldig i å ha utsatt datteren for vold og sjikane over lengre tid. I dag er datteren 10 år gammel og hun bærer fortsatt preg av disse hendelsene.

Så til straffeutmålingen. Her finner tingretten det naturlig å gi mor strafferabatt fordi hun er omsorgsperson. I tillegg vektla de at mor har gjenopptatt medisinering for sine psykiske problemer. "Det er til barnets beste at mor som omsorgsperson ikke må ut av familien for å sone."

Denne saken oppsummerer egentlig alt jeg synes er galt i forhold til samfunnets syn på foreldrerollen i 2016. Jeg er brennsikker på at en far ville fått fengselsstraff hadde han utført lignende overgrep mot sine barn. Problemet er at tingretten (og samfunnet) ser på mor som en uerstattelig omsorgsperson for sine barn - selv om hun slår dem! Forstå det den som kan.

Jeg mener at denne moren skulle fått fengselsstraff. Hvis en pappa hadde gjort en lignende handling mot sine barn så burde han også fått fengselsstraff. I tillegg synes jeg det er utrolig at mor i dette tilfellet fortsatt regnes som en sentral omsorgsperson den tid far tydeligvis har omsorgen. Retten må da se på mor som en omsorgsperson kun i sin kraft som biologisk mor. Er det nok?

Likestilling handler om lik behandling til tross for kjønn. Det at en mor slipper unna med noe slikt fordi holdningen om at "mor er en bedre omsorgsperson" fortsatt lever i samfunnet vårt, viser at vi har et stykke igjen i kampen om fars rettigheter. Ikke bare det, men jeg mener også at denne saken viser at barnas rettigheter i høyeste grad er krenket. Det at barn må akseptere en voldelig mor er en krenkelse.

De aller fleste mødre og fedre i Norge gjør en god jobb som omsorgspersoner. Poenget mitt er at kjønnet ikke avgjør om du er en god omsorgsperson eller ikke. Men, vi må ta tak i denne myten om at mor alltid er den beste omsorgspersonen. Det er fordummende å tro noe sånt, og denne saken er et grelt eksempel på hvor galt det kan gå når slike holdninger får lovt til å bli en sannhet. Også i tingretten.

Til slutt vil jeg nevne hva forsvarsadvokat (for mor) Nyhaug sa på følgende spørsmål fra journalisten:

- Fikk hun lavere straff fordi det dreier seg om en mor og ikke en far? (Journalist)

- Godt spørsmål, som du må stille dem som domfeller. I teorien ja, men i praksis nei. Basert på erfaring er det et kjønnsrollemønster som sitter i hos de fleste. Det viser seg at det er lettere å finne formildende omstendigheter hos kvinner, uten at jeg mener det skal være slik. (Nyhaug)

Dette svaret oppsummerer nemlig uretten i denne saken. Forsvarsadvokaten innrømmer at kjønnsrollemønsteret kan ha noe å si i slike saker. Det er det som er problemet her. Ikke bare skaper det en diskriminering mot menn, men det svekker også barnas rettsvern.Og slik kan vi vel ikke ha det?

 

#likestilling 

Kan Pappa vise omsorg?

"Ingenting kan erstatte en mors omsorg for sine barn", heter det. Men er det sant?

Som Pappa opplever jeg en skeivhet i hvordan vi omtaler foreldrerollen. For mens kvinners rettigheter har vært (og er) en kjent kampsak, har mannfolkenes foreldrerolle utviklet seg lite når det gjelder pappa-rollen. I mange ti-år har fokuset vært på at mødrene skal ha like rettigheter og muligheter som fedrene. Det handler om å kunne ta del i arbeidslivet uansett kjønn, om frihet og om forventninger til deg som kvinne eller mann.

Vi menn tar (heldigvis) mer ansvar nå enn vi gjorde før.

I dag forventes det mer fra menn enn før, og det er bra! Den moderne mannen tar mer ansvar i hus og hjem -og ikke minst i forhold til barna. I dag er det en selvfølge at pappa triller tur med poden, noe vi ikke kan si at var en selvfølge for 20-40 år siden. Det er en selvfølge at pappa er hjemme med barna mens mor er på vift. Det er en selvfølge at pappa tar sin del av bleieskiftene. Alt dette er bra og det er et tegn på at likestillingskampen har vunnet noen viktige seire.

Likevel henger det igjen en generell holdning om at mamma fremdeles er den beste "omsorgspersonen", hva nå¨enn det betyr. Det irriterer meg som pappa. For jeg vet at jeg er mye mer enn en "aktivitør", eller en følelsesløs "coach" for mine barn. Jeg kan trøste, jeg er en trygghet for mine små, jeg vet når barna mine trenger oppmerksomhet, mat eller hjelp. Jeg kan oppdra mine barn, sette grenser og finne lure løsninger på vanskelige situasjoner. Med andre ord så har jeg nok empati til å se mine barn og deres behov - på lik linje som en kvinne har det.

Men hvorfor mener da mange at mamma er den beste omsorgspersonen? Hvorfor har denne myten fått lov til å leve videre samtidig som likestillingskampen har drept en rekke andre myter omkring foreldrerollen? Er det fordi den, i motsetning til de mytene som har blitt satt til side, ikke begunstiger kvinnen? Er det så enkelt?

Fedre har også en god hånd å holde i.

Jeg tror at mange mødre verner om denne forestillingen. De ønsker å redusere mannens evner for å selv fremstå som uunværlige. Det er kanskje en påstand mange reagerer på, men jeg står for den. Jeg tror mange kvinner av rent egoistiske grunner velger å redusere mannens betydning. Det ligger i den menneskelige natur å søke positiv oppmerksomhet, og hva er vel bedre enn å kunne være uunværlig for sine barn?

Vel, jeg er lei av å se og høre at vi menn ikke duger fullt ut i omsorgsrollen. Jeg er ikke et sekund i tvil om at dette er feil. Det at man er kvinne er ingen garanti i seg selv for at man yter mer omsorg. Det finnes alle variabler her, både menn og kvinner som er bedre eller mindre gode i omsorgsrollen. Det har ingenting å si om man har utover eller innover-tiss.

I barnefordelingssaker kommer sjeldent mannen seirende ut. Samfunnet mener i klartekst at mamma har en fordel bare fordi hun er kvinne. En mann jeg snakket med sa fleipende at "menn kun fikk hovedomsorgen om mor var sprøytenarkoman". Mine erfaringer omkring dette støtter på mange måter denne påstanden, selv om den var litt satt på "spissen".

Jeg vet at mødre slipper lettere unna fysisk irettesettelse av sine barn. Jeg kjenner til historier der kvinner blir unnskyldt det faktum at de slår sine barn. Eller lugger eller kliper. Menn, derimot, slipper ikke unna slike overgrep - og bra er det! Det som ikke er bra er at kvinner kan slippe unna slikt. Det er aldri greit å slå barn. Aldri! Men hvis mor gjør det blir det ofte betraktet som "en feil". Hvis far gjør det er det "vold". Hvorfor er det slik?

En av de viktigste likestillingskampene vi står ovenfor er fars rettigheter. Vi må endre samfunnets oppfatning av hva en pappa er. Vi er ikke aktivitører med begrensede empatiske evner, men vi er en trygghet for våre barn. Vi er en person barn søker trøst hos, omsorg og trygghet. Jeg vet iallefall at mine barn får den omsorgen de trenger hos meg, og noen ganger kanskje mer enn de fortjener. Ikke fordi jeg er mann, men fordi det er sånn jeg er.


Meg og mine små :-)

NB! Dette er ikke et angrep på kvinner eller deres egenskaper som omsorgsperson. Jeg kjenner utrolig mange flinke og fantastiske mødre, på lik linje som jeg kjenner utrolig mange flinke og fantastiske fedre. Poenget er at man ikke er flink og fantastisk fordi man er mann, eller fordi man er kvinne. Man er det fordi det er bare det man er. Kjønn har ikke nødvendigvis noe å si.

 

#likestilling #pappa #omsorgsperson 

Wilsgårds "fakta".

I et leserinnlegg på trykk i Folkebladet lørdag den 16. juli etterlyste jeg mer seriøsitet fra oppdrettsnæringen hva gjelder mediehåndtering. I en artikkel i Folkebladet onsdag 20.juli viser Fred Wilsgård at han ikke har forstått, eller er villig til å forstå mitt poeng.

For angrep er Wilsgårds eneste forsvar. Og han er svært lemfeldig med fakta i saken. Han hevder blant annet at innlegget er fra Lenvik Arbeiderpartis “gruppe” samtidig som han sier at Lenvik Arbeiderparti påtar seg en kompetanse i havbruksnæringa vi ikke har.

Vel fakta er noe annet. Innlegget er ikke fra “gruppa” til Lenvik Arbeiderparti, men fra undertegnede. Jeg er kommunestyrerepresentant i Lenvik og jeg er leder i Lenvik Arbeiderparti. Jeg har heller ikke utropt meg selv til ekspert i noe som helst, og aller minst havbruksnæringen.

Innlegget mitt gir klart uttrykk for at jeg savner seriøse motsvar til Kurt Oddekalv og hans kolleger. Motsvar som ikke kun handler om personbeskrivelser, men som tar beskyldningene på en seriøs måte.

Jeg siterer fra mitt originale innlegg: “Derfor ber jeg næringen om å svare på kritikken på en saklig måte. Om dere velger å ikke ta budbringeren på alvor så bør dere i alle fall svare på en måte som viser at dere tar beskyldningene på alvor. Husk at både lokalpolitikere og befolkningen for øvrig leser avisa og følger med på debatten.”

Min oppfordring til Fred Wilsgård er å lese innlegget mitt på nytt med nye briller. Briller som ikke leter med lys og lupe etter noe å bli sint for, men briller som kan finne konstruktiv kritikk. Det at Wilsgård reagerte såpass voldsomt på kritikken min mot hvordan næringa reagerer -på nettopp kritikk, underbygger jo i realiteten hele poenget med utspillet mitt.

En beskjed til oppdrettsnæringen.

Jeg er takknemlig for den verdiskapningen oppdrettsnæringen står for. I dag er denne næringen en økonomisk gode for Norge, og potensialet er voksende. Enhver næring som har så store internasjonale utviklingsmuligheter skal vi definitivt være med å støtte opp om. Ikke bare gir den oss tilgang på kortreist mat, men den bidrar også til å sikre sysselsetting i regionen, hindre fraflytting og nå ser vi også muligheter til å få en vekst i kompetansearbeidsplasser gjennom nyetableringen av Sjømatparken på Finnsnes, for å nevne noe.


Skjermdump fra Folkebladet.no

Likevel er det miljøspørsmålet som nok en gang har preget omtalen av næringa også denne sommeren. Kurt Oddekalv har satt fokus på forurensing under mærdene med opptak fra sin miniubåt som han frakter om bord på båten sin, Miljødronninga. Opptakene viser det Oddekalv hevder er avfall og forurensing under anleggene. Funnene har videre ført til politianmeldelser av fiskeoppdretten som foregår i Durmålsvika i Lenvik (NMF Wilsgård Fiskeoppdrett). I samme håndvending har Oddekalv anmeldt et tilfelle av lakserømming  fra bruket i Kvitfloget (SalMar Nord).

Som lokalpolitiker er jeg opptatt av å høre begge sidene av saken. Derfor har jeg tidligere vært på omvisning hos Wilsgård i Torsken og på SalMar Nord sitt anlegg på Lysnes. Jeg har også valgt å lytte til Kurt Oddekalvs budskap denne sommeren. Jeg tar ikke alt "for god fisk" uansett hvilken side jeg snakker med i denne debatten, men jeg forsøker å ha et nøytralt men kritisk øre til den informasjonen jeg får presentert.

Norges Forskningsråd hevder i en artikkel på forskning.no at debatten er den samme som den var i 2012. Med andre ord har ikke debatten omkring miljøkonsekvenser av oppdrett beveget seg av flekken på flere år. Debatten preges av metaforer, klisjeer og analogier. Måten aktørene debatterer på, er ifølge artikkelen ikke konstruktiv og skaper heller ingen framdrift for verken miljøspørsmålet eller oppdrettsnæringen. Jeg er langt på vei enig.

For det første så reagerer jeg på at det må en "privat" etterforskning til (Kurt Oddekalv), med privat utstyr for å kunne dokumentere hvordan havbunnen under mærdene ser ut. I landbruket ser vi at det offentlige har strenge reguleringer som i aller høyeste grad blir fulgt opp. Når det kommer til havbruk virker det offentlige til å være mest opptatt av hva som er oppi mærdene, noe som igjen fører til at havbunnen kan synes å bli avglemt. Jeg mener at havbruk burde reguleres like strengt som landbruk fordi miljø er viktig. Slik det er i dag er jeg ikke trygg på at miljøhensynene er ivaretatt på en best mulig måte når det kommer til havbruk.

Det er trist å se retorikken i debatten rundt Oddekalvs funn. Måten Oddekalvs beskyldninger blir møtt på gjør meg utrygg. Derfor ber jeg fiskeoppdretterne å tenke over følgende: Tror dere at jeg, som lokalpolitiker, blir rolig av at dere svarer "det er bare for Oddekalv å levere inn anmeldelser, vi tar han ikke seriøst"? Dere skal for all del få lov til å tenke og mene hva dere vil om enkeltpersoner, men jeg håper dere skjønner at dere må endre strategi når det kommer til retorikk. Denne måten å agere på er med på å bygge opp under myten om at oppdrettsnæringen preges av arroganse og cowboyvirksomhet.

Derfor ber jeg næringen om å svare på kritikken på en saklig måte. Om dere velger å ikke ta budbringeren på alvor så bør dere i alle fall svare på en måte som viser at dere tar beskyldningene på alvor. Husk at både lokalpolitikere og befolkningen for øvrig leser avisa og følger med på debatten. Det er viktig å ta miljøspørsmålene omkring fiskeoppdrett på det rammeste alvor. Vi kan ikke akseptere at miljøet settes på spill utelukkende for økonomisk gevinst. Jeg skal ærlig innrømme at jeg er bekymret på bakgrunn av de opplysningene Oddekalv har kommet med.

I starten av innlegget sa jeg at vi skal støtte opp om oppdrettsnæringen. Det står jeg ved. I Lenvik Arbeiderparti har vi programfestet at vi skal tilrettelegge for sjømatnæringen, og det skal vi selvsagt gjøre. Men vi kan ikke gjøre det uten forbehold og uten hensyn til miljøet. Det er på tide at næringen endrer kurs når det kommer til hvordan de svarer på kritikk. Jeg vil se en næring som i større grad tar miljøspørsmålet på alvor og jeg vil at oppdrettsnæringen helhjertet skal bli med på en felles dugnad om miljøet og sikring av fremtidens ressurser.

For å sitere forfatter Ronald Wright; "If civilization is to survive, it must live on the interest, not the capital, of nature."  

 

 

Boyakasha! Urban camping!

Straight outta Kroken!

I dag fikk jeg vist kidza hvor jeg fikk min første urbane opplevelse i livet. I Tromsøs eget Harlem, Kroken, var jeg nemlig på besøk hos tjukkeste slekta som barn. Her fikk jeg erfare hvor tøft det kan være å bo i drabant-by. Da jeg og min barndomsvenn og slektning Trond (Ludvigsen) løp fritt i Kroken på 80-tallet, var det ikke fritt for at vi kunne bli skutt (med sprettert) av lokale gangsters.

#Krokensenteret er jo beryktet lang vei. Her joina man andre gangsters (med sprettert) på bula "Grillkroken". Bestilte man en dobbel chips var man skikkelig badass.

Ellers så har vi nå campa i litt mer landlige omgivelser på Skittenelv. Her hadde Brage gleda seg voldsomt til å spille mini-golf på en av de tøffeste minigolfbanene han har sett, men det gikk dessverre ikke. Tærna hadde nemlig lagt egg midt på banen, så det medførte for mye risiko. Derfor bildet av en golfspillende Brage på Torsmoen. (Jeg knuste han forresten i minigolf, delvis fordi jeg ikke liker å tape og delvis fordi jeg mener det ikke er riktig å tape med vilje selv om de er barn)...

Nå er vi ute på urban oppdagelsesferd i storbyen Tromsø.

Boyakasha!

#krokensenteret #straightouttakroken

To spikertelt, or not to spikertelt.

Ja, da har jeg kommet frem til et av livets store spørsmål her på Torsmoen. Dag 3 på campingplassen har bydd på storbesøk (svigermor, Thomas og Sofie), grilling, litt sol, litt regn, egg rett fra høna, flere tyskere, tårer, glede, jubel, kanelgifler, hveteboller, hjertesalat, kjærleik og sist men ikke minst; spikertelt.

Ja du leste riktig, spikertelt. Det var på formiddagen i dag det kom. Alt var i skjønneste orden. Barna lekte en eller annen plass (aner ikke hvor de var), Belle & Sebastian runget ut mine bittesmå datahøytalere (som stod på campingbordet jeg spesialbestilte på internett i fjor), kaffen var nykokt, Katrine leste bok, fuglene kvitret og Harry (selveste sjefen på campingplassen) benyttet dette unike regnfrie øyeblikket til å klippe gress. Ja alt var i den skjønneste orden, helt til Katrine forsiktig (men nok så bestemt) tittet frem over boka hun nøt i sommervarmen (det var iallefall over 10 grader). 

"Skal vi kjøpe spikertelt?" var beskjeden over boka. Jeg var helt sikker på at jeg hadde hørt feil og prøvde helt forsiktig å late som om jeg ikke fikk med meg kommentaren fra der borte over boka. Jeg tenkte at hvis vi bare nå lar dette passere i stillhet så slipper jeg å ta stilling dette vanskelige temaet. Men Katrine godtok ikke tausheten fra undertegnede, og hun gjentok spørsmålet. Det var ingen vei utenom.

Nå når jeg har blitt såpass rutinert at jeg bare kveler bilen en til to ganger når jeg rygger med vogna, så synes jeg faktisk at å gå til et avansement til campingens fase to var noe tidlig. Jeg trenger iallefall en 3-4-10 år til for å føle meg hundre prosent komfortabel med å være der jeg er i dag. Skammen av trafikk som hoper seg opp bak oss når vi er "på tur" er evig nok. At jeg skal måtte forklare folk at jeg skal tilbringe ferien i spikerteltet mitt er nesten for mye forlangt.

Og hvorfor i alle dager heter det spikertelt? Det er jo faktisk å regne som en hytte. Hvis man tar seg en liten runde på campingplasser rundt omkring så ser man mye rart. Spikertelt har ingenting med telt å gjøre. Det er jo enorme konstruksjoner med balkong, flaggstang, utskjæringer og spesialimporterte hagenisser, som har mye mer med et hus å gjøre enn et telt. Og hvorfor kjøper man seg ikke bare en hytte i stedet? Det er jo vanskelig nok med en campingvogn. Nå må man altså i tillegg plages med en "halv" hytte.

Jeg vil mye mer ha en hel hytte, enn en halv hytte med campingvogn. Også er det dette med at man må rygge vogna så fryktelig tett inntil et eksisterende bygg. Jeg har sett det selv, og jeg kan ikke begripe den presisjonen man må ha i kroppen for å klare å rygge en vogn så perfekt opp til et spikertelt. Jeg hadde mest sannsynlig blitt fri for både spikertelt og campingvogn om jeg skulle våge meg på lignende presisjonsmanøvrering.

Men spikertelt ble det altså spurt om, og det var ingen tenkbar utvei. "Hvorfor?" svarte jeg, dum som jeg er. Joda, forklaringene kom tett som haggel. Det var praktisk og fint, så kunne vi få det litt ekstra koselig, og så kom det til å bli så fint for de minste. Joda, det kan så være, men finnes det virkelig ikke andre måter å ha det koselig på? Må man ha et spikertelt?

Katrine mener iallefall det. At spikertelt er et must. Jeg vet ikke jeg, men jeg har lært noen få ting i livet, og en av de tingene jeg har lært er at det ofte blir sånn som Katrine sier. Underlige greier det der.

Hva synes du om spikertelt?

 

#torsmoen #camping #caravan

Les mer i arkivet » Desember 2017 » Oktober 2017 » September 2017
Kay Erling Ludvigsen

Kay Erling Ludvigsen

36, Lenvik

Leder i Lenvik Arbeiderparti. Interesser: Politikk, film, musikk. Vil gjøre verden til et litt bedre sted :)

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker